Debatt

Debatt: V sprider osanningar om försäljningen av Bromma sjukhus

Dagens ETC. S har hela tiden varit emot den ideologiska utförsäljningen av Bromma sjukhus och röstade därför nej till de blågrönas förslag om att sälja sjukhuset.

Att sprida osanningar om vårt ställningstagande såsom Vänsterpartiet gör i sin debattartikel hjälper inte vården. Istället borde Vänsterpartiet inse att det är de blågrönas privatiseringsiver som är problemet.

Det skriver Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd, som ett svar på debattartikeln”Sälj inte Bromma sjukhus”.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Talla Alkurdi (S)

I en debattartikel hävdar Vänsterpartiet att vi Socialdemokrater i Region Stockholm valde att inte stoppa försäljningen av Bromma sjukhus när beslut om försäljning togs i regionfullmäktige den 24:e mars. Detta stämmer inte. Socialdemokraterna röstade nej till utförsäljningen av Bromma sjukhus då vi menar att den riskerar leda till att hundratals vårdplatser försvinner.

I en tid då vårdplatsbristen i Stockholmsregionen är akut, beläggningsgraden på befintliga vårdplatser är alarmerande hög och andelen äldre invånare i behov av vård ökar, är det vansinnigt att sälja ut ett helt sjukhus. Detta då det inte finns någon som helst garanti för att lokalerna på Bromma sjukhus på sikt kommer fortsätta användas för just vård. Istället kan den nya fastighetsägaren efter fem år välja att göra om lokalerna till bostäder eller kontorslokaler. Det skulle innebära stora förluster för såväl patienter, vården och för regionens ekonomi.

Genom att insinuera att vi socialdemokrater inte skulle vara intresserade av att stoppa försäljningen av Bromma sjukhus sprider Vänsterpartiet en bild som inte stämmer överens med verkligheten.

Det stämmer att vi socialdemokrater röstade på vårt förslag om att säga nej till försäljningen och därmed inte gick på Vänsterpartiets förslag om en återremiss av ärendet. Detta då vi vet lika bra som Vänsterpartiet att den blågröna majoriteten likväl skulle sälja sjukhuset även om denna skulle skjutas upp någon månad genom en återremiss. Att yrka på återremiss i det läget är inget annat en ett slag i luften.

Mot bakgrund av det mycket ansträngda läget i vården med en pågående coronapandemi, valde vi därför att inte ytterligare belasta vårdens tjänstemän med en administrativt krävande återremiss som inte skulle stoppa försäljningen. Detta då vi vet att vår förvaltning sliter varje dag för att hantera effekterna av coronaviruset i ett redan mycket pressat hälso- och sjukvårdssystem.

Istället för att peka finger på oss Socialdemokrater, som är helt eniga med Vänsterpartiet kring att försäljningen av Bromma sjukhus bör stoppas, så borde fokus riktas mot det blågröna styrets ideologiska privatiseringshets och utförsäljningsiver.

Vi ser ett stort behov av att stärka den gemensamma hälso- och sjukvården i Stockholmsregionen, stoppa nedskärningarna på våra sjukhus och vårdcentraler och bryta den ideologiska övertron på allt fler privatiseringar som splittrar vården och spär på ojämlikheten. Ska vi klara av detta behöver kritiken riktas ditt där den hör hemma, det vill säga mot det blågröna styret i Region Stockholm.

Talla Alkurdi (S)