Debatt. .

2020-06-24 16:59
Att polisen bör avväpnas är en förhastad slutsats, menar Mizgin Akdogan. Bild: Johan Nilsson/TT
Att polisen bör avväpnas är en förhastad slutsats, menar Mizgin Akdogan.
Puffetikett
Nyhetsmagasinet ETC

Utan vapen kan polisen inte göra sitt jobb

Nej. Ordningsmakten ska inte bli av med sina skjutvapen. Det skriver juristen Mizgin Akdogan i ett svar till Maria Can, som vill plocka pistolerna av polisen.

I debattartikeln ”Plocka pistolen av poliserna” skriver Maria Can att svensk polis bör avväpnas. Argumentationen grundas främst i en jämförelse med norsk polis som inte bär tjänstevapen. Dessutom framförs att svensk polis ofta försätter sig i nödvärnssituationer i vilka det till slut inte finns annat val än att skjuta. Polisens konflikthantering är dock en fråga som måste skiljas från frågan om huruvida vapen bör bäras. Det förstnämnda är en ständigt aktuell fråga som polisen kan utveckla, men den är inte beroende av om de bär vapen eller inte.

Polisen får som huvudregel använda vapen i nödvärnssituationer, men det som Maria Can inte lyfter fram är att en av polisens främsta uppgifter är att ingripa och förhindra brott. Förutsättningen för detta skulle försämras om polisen inte kan försvara sig med tillräckliga medel. Exempelvis kan situationer, i vilka allvarligt psykiskt sjuka har en förvrängd verklighetsuppfattning samtidigt som de går till väpnat angrepp, vara av det slaget att konflikthantering inte är ett alternativ. En annan situation är exempelvis ett pågående rån under vilket polisen har obefintlig möjlighet att avvärja rånet utan direkt tillgång till vapen.

Naturligtvis ska polisens ingripanden så långt som möjligt lösas med konflikthantering, men andra medel måste finnas tillgängliga ifall situationen kräver det.

Maria Can tog som exempel Black lives matter-demonstrationer. I Oslo hanterade polisen händelsen bra, i Stockholm misslyckades de, anser hon. I sådana situationer har dock både polisen och den enskilda ett ansvar. Enskilda befann sig, med all rätt, i en situation som kunde medföra ingripanden. Polisen har en skyldighet att ingripa vid allvarliga ordningsstörningar eller om situationen blir hotfull. Att hotet eller ordningsstörningen kommer från ”småtjejer” innebär inte ett undantag. Skyldigheten innebär också risk för nödvärnssituationer, men som nämnt är det viktigt att skilja på konflikthantering och beväpning. Det förstnämnda gäller vardagliga polisiära händelser medan det sistnämnda gäller liv och död.

Hade polisen kunnat hantera demonstrationen bättre? Ja. Är den svenska poliskåren felfri? Absolut inte, såsom Maria Can också konstaterat om norsk polis. Innebär detta att svensk polis ska avväpnas? Nej. En sådan slutsats är förhastad. Maria Can lyfter rimliga förbättringsförslag, som ökad kunskap om konflikthantering. Lösningen är dock inte att avväpna den svenska polisen och försvåra arbetet i kritiska situationer.

PRENUMERERA PÅ NYHETSMAGASINET ETC

Den här artikeln kommer från Nyhetsmagasinet ETC
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.

Mizgin Akdogan 
jurist
Relaterade artiklar