Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Transpersoner har en självklar plats i den feministiska rörelsen

”Det finns ingen motsättning mellan feminism och att arbeta för transpersoners eller barns rättigheter”, skriver debattörerna.
”Det finns ingen motsättning mellan feminism och att arbeta för transpersoners eller barns rättigheter”, skriver debattörerna. Bild: Bild: Shutterstock

Dagens ETC

Vi som arbetar med feminism ser en transinkluderande feministisk rörelse som instrumentell för att motverka patriarkala strukturer och uppnå jämställdhet för alla, oavsett kön. Det skriver representanter för olika feministiska organisationer.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Representerade i den här texten är olika jämställdhetsorganisationer i Sverige som alla praktiskt arbetar med kvinnors och flickors rättigheter. Vi stannar inte vid debatter och artiklar, vi gör istället feminism i praktiken. Vi organiserar oss, utbildar, skapar nätverk, hittar resurser och bygger broar. Vi är experter på frågor som rör feminism och jämställdhet och arbetar med det varje dag. Vi föreläser, opinionsbildar, pratar med såväl makthavare som kvinnor och flickor i alla samhällsklasser, av alla bakgrunder, i hela Sverige. Vi ser det som vår uppgift att skapa den skillnad vi vill se för alla kvinnors och flickors rättigheter. För oss är jämställdhet inget nollsummespel där olika grupper kvinnor och flickor ställs mot varandra.

Under våren har debatten kring vem som får vara kvinna eller flicka och vem som inte får det återkommit. Transrörelsen ställs emot den feministiska rörelsen, när de ska gå hand i hand. Det finns ingen motsättning mellan feminism och att arbeta för transpersoners eller barns rättigheter. Vi som arbetar med feminism ser en transinkluderande feministisk rörelse som instrumentell för att motverka patriarkala strukturer och uppnå jämställdhet för alla, oavsett kön. Att exkludera, misstänkliggöra eller sprida hat mot transpersoner är att upprätthålla dessa strukturer.

Vi tar starkt avstånd från och vill tydliggöra att vi inte tänker ta del i den skadliga diskursen som har reella konsekvenser för transpersoners livsvillkor och rättigheter. Den som identifierar sig som kvinna eller flicka är en kvinna eller flicka. Kvinnor och flickor med olika bakgrunder och erfarenheter är inte bara välkomna hos oss, utan viktiga för oss, för feminismen och de är en del av oss. Vi delar samma kamp och jobbar för samma mål.

Vi vill också förklara den våg av transexkluderande feminism som blossat upp under den senaste tiden och sätta den i sin rättmätiga historiska kontext. Samma slags diskussion fördes och motsättningar uppstod när rasifierade kvinnor och flickor skulle få en likvärdig plats i kvinnorättsrörelsen. Lesbiska och queera kvinnor och flickor. Kvinnor och flickor som bryter andra normer och möter flera diskrimineringsgrunder. Samma slags patriarkala föreställningar som ställer män mot kvinnor ställer här kvinnor mot kvinnor. Att en kvinna eller flicka skulle ha en mer självklar plats i den feministiska rörelsen är en förlegad och farlig uppfattning som vi menar är direkt felaktig och endast gynnar det patriarkat vi kämpar emot.

Ingen kvinna eller flicka är den andra lik. Alla bär vi på olika erfarenheter av att vara kvinna  eller flicka och alla är relevanta för oss att inkludera, lära oss om och förstå i jämställdhetsarbetet. Vi fortsätter att i praktiken arbeta för alla kvinnors och flickors lika värde, där alla kvinnor och flickor som behöver har en säkrad plats hos tjej- och kvinnojourer, i kvinnors och flickors nätverk och organisationer och en självklar plats i det offentliga rummet. Vi måste alla gemensamt höja blicken och bana väg för att fortsatt röra oss framåt – och det gör vi endast tillsammans.

Angela Refuerzo Larsson/Louise Grabo, generalsekreterare och ordförande för Maktsalongen

Ulrica Franzén, UN Women Sweden

Gisela Rossi Santillan, verksamhetsledare på Fempowerment

Kim Schmidt, ordförande Lesbisk makt

Manel Rodrick, ordförande StreetGäris

Sara Sjölander, projektledare Flickaplattformen

Sofia Bratt-Graham, samordnare United Sisters