Hoppa till innehållet

Strejk

Debatt: Tesla är för omodernt – unga vill ha något annat

Bild: Press / Johan Nilsson/TT

Dagens ETC.

Ungas syn på och önskan om villkoren på arbetsmarknaden krockar hårt med vad Tesla erbjuder, skriver Elsa Alm, ungsekreterare vid LO.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Just nu pågår en strid med stor påverkan på hur unga på svensk arbetsmarknad kommer att ha det. Striden mellan nordisk fackföreningsrörelse och Tesla har höga insatser. 

Om vi lägger retorik och trötta utspel åt sidan kan vi se vad som verkligen är fakta. Att i Sverige kör vi med kollektivavtal. 90 procent av anställda på svensk arbetsmarknad arbetar med kollektivavtal. Facket tar dagligen strider för att teckna kollektivavtal på olika typer av företag. Inte minst för att ungas arbetsvillkor ska bli bättre. LO-förbund tecknar hundratals kollektivavtal varje år. Det är en del av kärnverksamheten.

Inga företag slinker mellan, oavsett hur snygga produkter de gör eller hur rik ägaren är.

Ungas syn på och önskan om villkoren på arbetsmarknaden krockar hårt med vad Tesla erbjuder. Det visar en opinionsundersökning LO gjort med hjälp av Novus. Precis som andra undersökningar av ungdomars värderingar har visat prioriterar unga just trygghet. Vår undersökning visar att nio av tio unga mellan 18 och 29 år vill ha en tillsvidareanställning, 64 procent vill arbeta heltid.

Tesla sägs erbjuda bra villkor, ibland till och med bättre än kollektivavtalet. Bra, de villkoren kan de behålla. Men då utan att unga, skickliga, ambitiösa anställda står hänvisade till Teslas godtycke när de vill dra tillbaka förmåner, löneutveckling eller inflytande. Får så fungerar avtalen, arbetsgivarens makt balanseras så att anställda inte står ensamma. Trygghet i att lönen kommer varje månad, att arbetsmiljön är bra, att man inte behöver gå med mössan i hand till världens rikaste man.

Mer än fyra av tio unga upplever att de behandlats negativt på sin arbetsplats på grund av sin ålder. Det kan handla om att man undanhålls information, ”körs med” eller har sämre inflytande och lön på arbetsplatsen än vad man har rätt till. Unga prioriterar bra arbetsmiljö, samtidigt som arbetsmiljön är sämre där unga arbetar. Unga är överrepresenterade i statistiken kring arbetsplatsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats så allvarligt att de tvingat sjukskriva sig. Arbetsmiljöverkets inspektioner visar allvarliga brister hos Teslas arbetsmiljö.

Myten om att unga vill ha otrygghet, eller med nyspråk ”flexibilitet” är osann. En myt som ivrigt drivits fram av högerpartier och näringslivsföreträdare med den egna pengasäcken som främsta prioritet. Enligt myten är det ”naturligt” att unga ska ha risiga villkor på jobbet. De ska ha otrygga anställningar, sämre scheman, tvingas ha flera jobb och slitigare arbetsmiljö.

Kollektivavtal kallas omodernt, men i så fall är Sveriges unga omoderna.

Det är inte naturligt. De vill bara köra med oss unga och hindra oss från att uppnå våra drömmar.  

Kollektivavtal kallas omodernt, men i så fall är Sveriges unga omoderna. För unga efterfrågar precis detta. Trygghet, möjlighet att påverka, god arbetsmiljö och balanserad makt mot arbetsgivaren.

Larmrapporterna från Teslas verkstäder med tystnads- och lydnadskultur, godtycklig lönesättning och en rycka på axlarna-attityd till arbetsmiljön pekar tvärtom på en omodern syn på vad en arbetsgivare är. Tesla har själva skapat det som Elon Musk i en omtalad intervju om fackförbund beskrev som en ”lords and peasants situation”. Och de kämpar med näbbar och klor för att de själva ska fortsätta vara härskare.

En sak är säker. Unga accepterar inte att bli behandlade så. Vill Tesla fortsätta verka på svensk arbetsmarknad är det bara att skriva på kollektivavtalet.

00:00 / 00:00