Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: TCO-väljarna: Vi behöver inte förändra LAS

Bild: Foto: Emma Sofia Olsson/TT

ETC Göteborg.

Röster höjs just nu för att försvaga LAS.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Göteborg som står för åsikten.

Nu höjs röster för att försvaga och förändra turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, LAS. Det behövs inte säger TCO-förbundens medlemmar, som utgör var fjärde röstande i valet 2018. Faktum är att en uppluckring av LAS skulle påverka omställningsförmågan här i Västra Götalands län.

VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se

Att människor som blir av med jobbet snabbt kan få ett nytt arbete är viktigt både för de som förlorar sina jobb, men också för samhället. Goda möjligheter till omställning gör att vi vågar vara mer öppna för ny teknik och nya marknader. Det stärker helt enkelt Sveriges konkurrenskraft.

De flesta TCO-medlemmarna i länet som sägs upp på grund av en neddragning eller omorganisation omfattas idag av ett omställningsavtal. Detta är kollektivavtal som fack och arbetsgivare förhandlat fram utifrån dagens turordningsregler i LAS. Omställningsavtalen ger den uppsagde extra ekonomisk trygghet och hjälp från en trygghetsorganisation med att hitta ett nytt jobb redan innan uppsägningstiden löpt ut. I utbyte ger omställningsavtalen arbetsgivaren större möjligheter att behålla personer som de anser är viktiga för företaget.

Här i Västra Götaland får tusentals länsbor varje år hjälp med att snabbt hitta ett nytt jobb tack vare de framförhandlade omställningsavtalen. Enligt trygghetsorganisationen TRR:s nya statistik för 2017 fick 83 procent av de uppsagda privatanställda tjänstemännen i länet ett nytt jobb med hjälp av TRR. Ytterligare elva procent fick förra året hjälp att börja studera eller starta eget företag.

Samtidigt föreslår allianspartierna och Svenskt Näringsliv att turordningsreglerna ska ändras. Det är politiska förslag som försvagar anställningstryggheten och som underminerar de framgångsrika omställningsavtalen. Arbetsgivarna vill på politisk väg, via lagstiftning, få tillgång till det som de i vanliga fall behöver förhandla om med fackförbunden. Ändrade turordningsregler äventyrar omställningsavtalen som är särskilt viktiga för de yrkesgrupper som medlemsförbunden i TCO organiserar.

Nu svarar TCO-förbundens medlemmar på de politiska utspelen: Ändrade turordningsregler är inte en valvinnare för något parti. Vi lät analys- och undersökningsföretaget Novus göra en opinionsundersökning bland TCO-förbundens 1,4 miljoner medlemmar i december 2017. Den visar att 54 procent av medlemmarna uppger att de har en positiv inställning till turordningsreglerna. Bara 23 procent har en negativ inställning. Även bland tjänstemän som tänker rösta på Moderaterna eller Liberalerna är de som har en positiv syn på turordningsreglerna större än de som har en negativ syn. Bland C- och KD-väljare är det dött lopp.

Om politikernas mål är att öka Sveriges konkurrenskraft och sänka arbetslösheten finns det betydligt bättre sätt än att ändra i turordningsreglerna. Från TCO:s sida vill vi till exempel förbättra möjligheterna för människor som har arbetat ett antal år att vidareutbilda sig på hel- eller deltid för att på så vis kunna utvecklas inom sitt yrke eller helt byta bana. Det skulle öka dynamiken på arbetsmarknaden.

Branka Djukanovic Svensson, ordförande TCO Göteborg

Eva Nordmark, ordförande TCO