Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Systembolaget kan inte garantera rimliga löner

ETC Göteborg.

Kan de som producerar vin som säljs på Systembolaget helt säkert leva på sin lön? Nej, det kan inte garanteras, menar Systembolaget. Här måste vi kunna kräva mer, skriver representanter för Göteborgs Afrikagrupp.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Göteborg som står för åsikten.

Kan de som producerar vin som säljs på Systembolaget helt säkert leva på sin lön? Nej, det kan inte garanteras, menar Systembolaget. Här måste vi kunna kräva mer, skriver representanter för Göteborgs Afrikagrupp.

Att svenska och multinationella företag utnyttjar arbetskraft i fattiga delar av världen är allmänt känt. Dessa företag går med stor vinst på bekostnad av människorna som tillverkar produkten. Att Systembolaget, som ägs av svenska staten och drivs utan vinstintresse, skulle göra detsamma, är knappast lika välkänt.

Många av de människor som producerar vin som säljs på Systembolaget i Sverige kan inte leva på sin lön. Det innebär bland annat att de inte har möjlighet att äta sig mätta hela månaden och att de inte kan betala barnomsorg för sina barn. De flesta bor dessutom i undermåliga hus på vingårdarna och arbetar oftast långa arbetspass som sliter på deras kroppar.

Systembolaget vet om situationen och har infört en så kallad uppförandekod som ska garantera vingårdsarbetarna en minimilön samt reglera arbetstider. Men en minimilön, i till exempel Sydafrika, går inte att leva på och arbetstiderna för vingårdsarbetare kan vara tolv timmar per dag, vilket gör koden ihålig. 

Dessutom är lokala fackföreningar och organisationer inte inkluderade i arbetet med koden. Den är istället framtagen av ett företagssamarbete, BSCI, The Business Social Compliance Initiative, vilket gör att viktiga frågor, som att arbetarnas lön ska räcka till mat för hela månaden och inte bara motsvara minimilönen, har utelämnats.

För att lyfta vingårdsarbetarnas situation och Systembolagets otillräckliga arbete, besökte vi i Göteborgs Afrikagrupp i torsdags (14/11) sju Systembolagsbutiker runt om i Göteborg, där vi frågade de anställda om de kan garantera bra arbetsvillkor på vingårdarna. Svaret blev i samtliga fall att de inte kunde garantera detta.

Vi i Göteborgs Afrikagrupp uppmanar därför Systembolaget att ta sitt ansvar genom att införa krav på en lön som går att leva på. Idag har Systembolaget visserligen levnadslön som en rekommendation, men utan inkludering av arbetarnas organisationer, är och förblir det tomma ord. Därför vill vi att Systembolaget inkluderar fackföreningar i arbetet kring uppförandekoden.

Som statligt monopol har dessutom Systembolaget stora möjligheter att ställa höga krav på sina producenter och leverantörer, då de inte är utsatta för konkurrens. Ändå säger Systembolaget att de inte kan ställa högre krav. I en intervju i P4 Väst (14/11) säger Systembolagets presschef Lennart Agén att de ställer krav på arbetstider och löner men han är också medveten om att de många gånger är för låga. Dock, säger han, är detta något som de inte kan göra så mycket åt, då de inte kan gå emot ländernas lagstiftning.

Vi menar att en lön som går att leva på är ett rimligt krav, då en minimilön inte täcker de utgifter människor har. Med det uttalade syftet att ”de problem som alkoholen ställer till med ska vara så små och få som möjligt”, borde Systembolaget inte bara jobba med alkoholens biverkningar i Sverige utan också genom hela varukedjan. Utan inkludering av arbetare och krav på en levnadslön, går Systembolaget emot sitt eget syfte och exploateringen av människor fortsätter.

Ylva Zetterlund och Katarina Johansson, Göteborgs Afrikagrupp

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00