Hoppa till innehållet

ETC Uppsala

Debatt: Syftet är inte att skära ned

”Modersmålsundervisningen måste bli en levande del av barnens vardag på förskolorna.” skriver två företrädare för Miljöpartiet.
”Modersmålsundervisningen måste bli en levande del av barnens vardag på förskolorna.” skriver två företrädare för Miljöpartiet. Bild: Bild: Tomas Oneborg/TT

ETC Uppsala

”De rödgröna föreslår att hela modersmålsenheten för förskolan läggs ner. 2300 barn blir utan modersmålsverksamhet” skrev Bengt Wiraeus i ETC Uppsala förra veckan. Nu svarar Miljöpartiet på kritiken.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Uppsala som står för åsikten.

Modersmålsundervisning är ett viktigt inslag i flerspråkiga barns vardag. Förutom att mångfalden i sig berikar, bidrar undervisningen till att barnen får lättare att klara av andra ämnen i skolan. Svaret på Bengt Wiræus debattartikel (ETC Uppsala 16/5) är därför tydligt: Miljöpartiet är och förblir förespråkare av modersmålsundervisning.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0

Modersmålsundervisningen i kommunens förskolor måste dock förbättras och utgå från barnens behov. I dagsläget får många barn endast en isolerad halvtimmes modersmålsundervisning i veckan. Detta är inte tillräckligt, vilket även skolinspektionen anmärkt.

Vårt mål är tydligt: modersmålsundervisningen måste bli en levande del av barnens vardag på förskolorna, vilket är kravet i läroplanen.

Både modersmålet och svenska språket utvecklas bäst i förskolans dagliga aktivitet tillsammans med andra barn och vuxna. Modersmålsstödet i förskolan ska därför vara en naturlig del i verksamheten.

Modellen med integrerat modersmål i förskolan anpassar sitt arbetssätt, sitt material och lärmiljön till varje barns behov, så att barnet utvecklar sina olika språk under hela sin dag på förskolan. Genom integrerat modersmål är också barnen och deras familjer resurser till barnets eget modersmål och kultur.

Miljöpartiet och våra samarbetspartier vill behålla modersmålspedagoger i Uppsala och syftet är inte att skära i verksamheten. I stället ska modersmålsstödet i förskola och skola samordnas för att använda de resurser vi har på bästa möjliga sätt. Dessutom vill vi komplettera denna verksamhet med särskild utbildning för förskollärarna. Alltså både modersmålspedagoger och kompetensutveckling. Inte antingen eller.

Förslaget som hittills cirkulerat är ett tjänstemannautkast i syfte att genom dialog med medarbetare och föräldrar inhämta synpunkter. Med dialogen som underlag och de synpunkter som kommit in kommer inom kort ett slutligt förslag på  modersmålsstödet till förskolan att presenteras.

Ämnen i artikeln