Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Sverige satsar på kultur för att stärka demokratin

”Vi behöver nu i vårt internationella engagemang i större utsträckning också klara av att främja och skydda kulturens aktörer”, skriver ministrarna Amanda Lind och Peter Eriksson.
”Vi behöver nu i vårt internationella engagemang i större utsträckning också klara av att främja och skydda kulturens aktörer”, skriver ministrarna Amanda Lind och Peter Eriksson. Bild: Bild: Shutterstock / Press

Dagens ETC.

Totalitära krafter avskyr den fria kulturen och tystar den med alla medel. Sverige är det land i världen som satsar störst del av sitt bistånd på demokratiutveckling. Nu ska just kultur bli en självklar del av detta, skriver ministrarna Amanda Lind och Peter Eriksson.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Demokratin är satt under hård press världen över idag. Fler människor lever i länder som krymper det demokratiska utrymmet och utvecklar auktoritära tendenser än länder som gör demokratiska framsteg. Det är inte bara frånvaron av fria och rättvisa val som är problemet utan insatser och åtgärder som minskar betydelsen av de val som också blir av.  

Rättsstaten omformas för att skydda makten, inte folket. Transparensen och öppenheten minskar, möjligheten till ansvarsutkrävande tynar. Rätten att organisera sig, protestera eller demonstrera inskränks. Rätten till information, fria medier och möjligheten att göra sin röst hörd lagstiftas bort. 

 

Den fria kulturen är på samma sätt som det fria föreningslivet och fri media en bärande del av en demokrati. Ofta skildrar och utmanar man makten och samhället. Man håller upp en skrattspegel mot korruption och synliggör de osynliggjorda. Kulturen får oss att känna, gör oss till människor. Kulturen är en betydande byggsten i ett demokratisk samhällsbygge.  

I Sverige diskuterar vi hur långt ett armlängds avstånd är och ska vara mellan kultur och politik. Vi är, med undantag i den nationalistiska högern, överens om att politiken inte ska styra kulturen, men ge den förutsättningar att vara, växa och verka fritt. Det är bra. Men utanför våra landsgränser är det tyvärr många gånger inte fallet. 

Det är tyvärr ingen slump att kulturen tystas i förtryckande regimer. Världens kulturutövare kontrolleras, trakasseras, hotas, fängslas och mördas. Dessa regimer vet vilken kraft kulturen besitter och vilket hot den utgör mot rådande maktordning. Den fria konsten bryter ny mark och utmanar invanda mönster och föreställningar. På så vis fungerar den fria konsten som en demokratisk vakthund, genom att den ifrågasätter makten och stimulerar det kritiska tänkandet. 

Sverige har under många år varit ett framstående land i att ta emot fristadsförfattare. Den kulturskapare som inte längre kan verka fritt i sitt hemland på grund av yttrandefrihetsskäl, kan ansöka om att få komma till en så kallad fristad – en stad som anmält sig till ett internationellt nätverk för att ta emot till exempel författare, journalister och konstnärer. I Sverige har vi nu 24 sådana kommuner. Det ska vi vara mycket stolta över.  

 

Sverige är det land i världen som satsar störst del av sitt bistånd på demokratiutveckling. En fjärdedel av vårt bistånd via Sida går idag till insatser för att främja, skydda och förstärka demokratin runt om i världen. En betydande del av detta stöd går till insatser som främjar skyddet av de som försvarar demokratin. Det kan handla om försvarare av mänskliga rättigheter, organisationer som främjar kvinnors deltagande i politiska processer, politiska partier, oppositionens rätt att vara opposition, utbildning av journalister och stöd till antikorruption och ansvarsutkrävande. Vi är som exempel den största givaren till Unescos viktiga arbete för skydd av journalister. 

Sverige ska i alla sammanhang stå upp för demokratiska principer. Arbetet för att främja, förankra och försvara demokratin måste pågå ständigt och ständigt utvecklas. Vår demokratisatsning som nu genomsyrar vår utrikes- och utvecklingspolitik handlar om att ge stöd och näring överallt där demokratin kan växa och vara kritiska när den utarmas.  

 

Vi behöver nu i vårt internationella engagemang i större utsträckning också klara av att främja och skydda kulturens aktörer, deras rätt att göra sina röster hörda, spegla sitt samhälle, utmana rådande ordningar och skapa fritt. I såväl auktoritära länder som länder på väg att göra demokratiska framsteg. 

Sveriges biståndsmyndighet, Sida, har
därför under det här året inlett samarbete med två myndigheter på kulturområdet, Kulturrådet och Konstnärsnämnden, för att bygga kapacitet och partnerskap i syfte att  stödja internationella organisationer som arbetar för att skydda och främja den konstnärliga friheten samt bidra till människors rätt till yttrandefrihet och konstnärlig frihet i länder där Sverige bedriver utvecklingssamarbete. 

Även Göteborgs filmfestival har fått stöd av regeringen för att deras verksamhet i större utsträckning ska vara en plats för filmskapare från länder och regioner där filmskapande censureras och förbjuds. 

Demokratin är satt under press. Syret som krävs för att hålla den vid liv kommer många gånger från kultursektorn. Inom konsten och kulturen finns demokratins röstbärare och de måste försvaras. Detta är extra viktigt i ljuset av coronapandemin som satt hård press på kulturen världen över. Därför tar vi nu dessa nya initiativ för att bättre främja, skydda och förstärka konst och kultur som en del av Sveriges demokratibistånd.

00:00 / 00:00