Debatt. .

2014-12-02 09:47
Sveriges ekonomiska läge är idag mycket gott i jämförelse med andra europeiska länder, skriver Palle Landin. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Sveriges ekonomiska läge är idag mycket gott i jämförelse med andra europeiska länder, skriver Palle Landin.

Sverige borde utnyttja ränteläget

Sverige bör tillämpa en Keynes-inspirerad ekonomisk politik för att kompensera den vikande efterfrågan av svenska varor på exportmarknaden, skriver Palle Landin.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den svenska konjunkturen håller på att försvagas, även om åsikterna mellan olika ekonomiskpolitiska bedömare skiljer sig åt, bland annat beroende på vilka intresseområden de har eller anses ha. Sveriges ekonomi är i hög grad exportberoende. Största exportland är Tyskland. I Tyskland har den ekonomiska konjunkturen försvagats under den senaste tiden.

I västvärlden är det endast i USA som den allmänna konjunkturen ser ut att vara på väg uppåt. Även om vi inte är på väg mot en situation liknande världsdepressionen på 1930-talet, så kan det i vara värt med en ekonomiskpolitisk återblick.

På 1930-talet var socialdemokraten Ernst Wigforss finansminister. Han lyckades med hjälp av dåvarande statssekreterare Dag Hammarsköld undvika en djup ekonomisk depression i Sverige. Detta genom att stimulera den svenska ekonomin i enlighet med den brittiske nationalekonomen John Maynard Keynes läror. Wigforss och Hammarsköld hade tagit intryck av de tankar som Keynes hade presenterat. Han menade att man kunde underbalansera den statliga budgeten och satsa de i så fall upplånade pengarna på investeringar i infrastrukturen eller för att stödja den privata konsumtionen. Genom sådana åtgärder stimulerades efterfrågan i ekonomin, vilket bland annat ledde till att arbetskraftsefterfrågan ökade och arbetslösheten minskade. 

Min far blev arbetslös på 30-talet och fick ett så kallat AK-arbete, varigenom han fick något att göra (i hans fall byggde de nya vägar) och familjen fick ett tillskott genom AK-lön, vilken var större än den A-kasseersättning som han hade haft från arbetslöshetskassan. Ersättningen från arbetslöshetskassan var på den tiden väsentligt lägre än idag. AK står för arbetsmarknadskommissionen som var föregångare till AMS (arbetsmarknadsstyrelsen).

Den nuvarande regeringen skulle trots det stora budget-underskottet i nuläget kunna låna mer pengar, särskilt när räntan är så låg som noll procent. Sveriges ekonomiska läge är idag mycket gott i jämförelse med andra europeiska länder, varför en sådan åtgärd på sikt skulle kunna stimulera den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Lånade medel kan användas till bland annat miljöinvesteringar i bostäder byggda under miljonprogrammet och kanske även räcka till önskvärda reformer och löften framförda i valrörelsen och regeringsdeklarationen. Härigenom kan efterfrågan på arbetskraft öka och arbets-lös-heten minska.

Nyligen presenterades nya siffror från EU-kommissionen som ger vid handen att den ekonomiska tillväxten i många EU-länder har bromsats upp ytterligare. Detta medför att Sveriges export kan drabbas mer negativt än hitintills. Sverige bör därför tillämpa en Keynes-inspirerad ekonomisk politik för att kompensera en vikande efterfrågan av svenska varor på exportmarknaden.

Palle Landin 
Före detta länsarbetsdirektör i Uppsala.