Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Sverige borde hellre rusta för att bekämpa naturkatastrofer

I stället för att ägna resurser åt militära övningar med Nato borde Sverige prioritera kampen mot naturkatastrofer, skriver debattören.
I stället för att ägna resurser åt militära övningar med Nato borde Sverige prioritera kampen mot naturkatastrofer, skriver debattören. Bild: Bild: Mikael Fritzon/TT

Dagens ETC.

Sveriges fyra främsta representanter för vårt lands styrning, funktion och säkerhet visade sig i tv-rutan den 20 juli.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Utstrålande beslutsamhet och trygghet gav de svenska folket löfte om en seriös utvärdering av den pågående brandkatastrofen – nästa år. Uppenbarligen räckte inte jättebranden i Västmanland 2014 som övningstillfälle.

Under de gångna dagarna har framför allt beslutsordning och ansvarsområden diskuterats. Kan man, som exempel, beordra montering av lyftkrokar för vattenbombning under marinens nyaste helikoptrar, mitt i semestern? För det krävs förmodligen ny lagstiftning.

Frågorna om orsakerna till att merparten av försvarets nya helikoptrar i stor utsträckning har stått kvar på marken har mestadels besvarats med kringgående prat. Är det en beslutsordningsfråga eller är driftskostnaden på 240 000 kronor per flygtimme ekonomiskt oförsvarbar samtidigt som vårt försvar övar med Nato runt Krimhalvön i Svarta havet?

Vi blir påminda om de nyligen genomförda kostsamma och destruktiva militära övningarna i norra Sverige med Nato, när det nu rapporteras att explosioner från odetonerad ammunition i det gigantiska övningsområdet gör brandsläckning omöjlig där, även från luften. Säkerhetsavståndet är beräknat till en kilometer! Kaoset verkar totalt. Befälhavarna verkar förstummade och handfallna när de plötsligt står inför en verklig katastrof.

Det vore rimligt att en större del av vår försvarsbudget förs över till civilförsvaret så att vi ska kunna hantera kommande naturkatastrofer. Då krig inte längre kan vinnas utan total förödelse, bör resten av pengarna användas till diplomati och andra fredsbevarande åtgärder. Ett framtida medlemskap i Nato bör för övrigt bli en högt prioriterad valfråga och måste föregås av en folkomröstning. Sverige har fortfarande fria händer att ta egna beslut.

Vår vackra värld håller på att kollapsa, tidigare okända våldsamma skyfall och stormar härjar samtidigt med aldrig tidigare upplevd hetta och smältande poler. Östersjön är döende och allt fullare av blågröna alger och plast. Ska våra barnbarn få en rimlig chans till ett drägligt liv måste jordens länder börja samarbeta i stället för att bekämpa varandra.Vi bör starta med vår gigantiske granne i öst, som vi delar Östersjön med. Alla kan bli vinnare!

Ämnen i artikeln