Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Svenska EU-kandidater vill att EU respekterar folkrätten

”Flera av kandidaternas svar är hoppfulla och vittnar om ett engagemang från svensk sida om att Afrikas sista koloni, Västsahara, ska få sin frihet”, skriver debattörerna.
”Flera av kandidaternas svar är hoppfulla och vittnar om ett engagemang från svensk sida om att Afrikas sista koloni, Västsahara, ska få sin frihet”, skriver debattörerna. Bild: Foto: Fredrik Persson/TT

Dagens ETC.

Att ockuperade Västsahara inte är en del av Marocko är redan bekräftat av EU-domstolen, FN och Internationella domstolen i Haag. Ändå har EU-parlamentet nyligen röstat igenom två avtal med Marocko där Västsahara ingår. På söndag är det val till EU-parlamentet i Sverige. Vi har tagit tempen på kandidaterna och undersökt hur de ställer sig till att EU går emot sin egen domstol.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Trots att EU-domstolen bekräftat att Marocko inte har någon suveränitet över Västsahara, och därför inte kan ingå avtal utan västsahariernas samtycke, så har EU ingått avtal med Marocko gällande Västsahara. En oroande utveckling, inte bara för de som berörs av avtalet, utan även för hela EU som institution och bärare av demokrati och rättvisa. Kandidater från Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har besvarat en enkät och flera kandidater ställer sig kritiska till avtal som bryter mot EU-domstolen.  

På frågan om Sverige, som medlem i EU, ska ratificera handels- och samarbetsavtal med stater som ockuperar andra länder och som går emot EU-domstolen svarar Bodil Valero, Miljöpartiet, kort och gott att “Sverige inte bör ratificera sådana avtal eftersom vi inte har någon rätt att göra det”. Centerpartiets Fredrick Federley svarar att Sverige bör följa EU-domstolens domar. Kristdemokraternas Ella Bohlin uppger att “vi behöver mer handel i världen och därmed fler handels- och samarbetsavtal, också med stater som inte i alla avseenden lever upp till internationell rätt. I de fall handelsavtal ingås med sådana länder är det dock viktigt att avtalen också används för att åstadkomma förbättringar”. 

På frågan om Sverige, som medlem i EU, bör ta initiativ till att införa sanktioner mot länder som svar på brott mot mänskliga fri- och rättigheter och underlåtelse om att utreda misstankar om folkrättsbrott svarar Feministiskt Initiativs Jaime Gomez att “Sverige bör ta initiativ till att införa sanktioner eftersom alla stater är skyldiga att uppfylla sina internationella åtaganden”. Socialdemokraternas Jytte Guteland svarar att “det är väldigt viktigt att EU står upp för mänskliga rättigheter och folkrätten Sverige bör alltid vara aktivt och engagerat i dessa frågor. Sedan är sanktioner såklart mest effektiva när det finns ett internationellt brett stöd bakom dem”.

Kandidaterna uppger att de kommer stödja initiativ i EU-parlamentet som leder till att, den av FN utlovade folkomröstningen om Västsaharas självständighet, äger rum. Vänsterpartiets Malin Björk säger ”för att få Marocko att upphöra med ockupationen av Västsahara behöver omvärlden sätta press på landet. Det är hög tid att EU agerar för att folkomröstningen blir en verklighet. Jag kommer därför att arbeta för att min partigrupp och EU tar sådana initiativ ”. Kristdemokraterna sticker ut i sitt svar med kommentaren att det krävs samråd med Marocko ”vi kan komma att stödja en folkomröstning, men för att en sådan ska vara möjlig krävs samråd och samverkan med Marocko.”

Att EU ingår avtal för att ta del av de stulna naturresurserna från territoriet är ett svek mot, inte bara västsaharierna, utan även EU-medborgare som värnar rättvisa och mänskliga rättigheter. Flera av kandidaternas svar är hoppfulla och vittnar om ett engagemang från svensk sida om att Afrikas sista koloni, Västsahara, ska få sin frihet. Svaren från kandidaterna innebär också ett löfte som vi kommer följa upp under nästa mandatperiod. Vi vill se handling bakom orden och vi vill se parlamentariker som agerar för mänskliga fri- och rättigheter! 

//

Frida Dunger Johnsson

verksamhetsledare Emmaus Stockholm 

Gerardo Lizano

Kansliansvarig Praktisk Solidaritet 

Jan Strömdahl

ordf Svenska Västsahara Kommittén  

Louise Lindfors

generalsekreterare Afrikagrupperna