Debatt. .

2016-11-11 13:39
Istället för att satsa på fler vägar tycker dagens debattörer att pengarna borde gå till förbättrad och utökad kollektivtrafik Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
Istället för att satsa på fler vägar tycker dagens debattörer att pengarna borde gå till förbättrad och utökad kollektivtrafik

"Stor miljöpåverkan gör Österleden omöjlig"

"Vi uppmanar privatpersoner, föreningar och andra aktörer att snabbt protestera redan nu mot detta omoderna motorvägsbygge."

Miljörörelsen vill varna för att det nya oerhört kostsamma motorvägsbygget Österleden, eller ”Östlig förbindelse” som Trafikverket valt att kalla den, drivs på i ett högt tempo. Frågan är hur många som vet om vad som egentligen pågår? Trafikverket har fått ofantliga två (2) miljarder kronor för att dels utreda Österledens dragning mellan Sicklaön i Nacka och Ropsten och dels i praktiken kratta manegen för att sedan snabbt kunna börja bygget. Istället krävs att alla medel satsas på olika kollektivtrafiklösningar – för miljöns och klimatets skull.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Vi är mycket kritiska till Österleden och vill flagga för att ett samråd nu äger rum gällande vägdragningens betydande miljöpåverkan. Allmänheten, föreningar med flera har möjlighet att ge synpunkter på vad som kan komma att påverkas av denna motorväg mellan Sicklaön och Ropsten.

Föreningarna anser att Österleden innebär mycket mer än bara ”betydande miljöpåverkan” då Trafikverket ska minimera intrång och andra negativa effekter. Österleden innebär istället en synnerligen stor miljöpåverkan som inte är förenlig med en långsiktigt hållbar. Vi uppmanar privatpersoner, föreningar och andra aktörer att snabbt protestera redan nu mot detta omoderna motorvägsbygge som återkommit i omgångar sedan 1920-talet för att tillfredsställa privatbilismen.

I de allra första planerna skulle Österleden gå på en motorvägsbro rakt över Skansen. Receptet mot bilköer var då liksom nu fler motorvägar. En överväldigande majoritet trafikforskare har dock visat att mer vägar inte löser trafikproppar. Nuvarande utredningsförslag på Österleden innebär två alternativ där ett utgörs av en sänktunnel och ett som utgörs av en bergtunnel. Tunnlar till trots finns en rad argument mot Österleden:

  • Österleden skulle få andelen kollektivtrafikresenärer att minska, vilket går stick i stäv med målet att öka andelen kollektivtrafikresenärer i länet.
  • Österleden skulle motverka miljömålet om minskad klimatpåverkan. Sveriges ratificering av Parisavtalet kräver att alla krafter snabbt inriktas på en omställning till ett fossilfritt samhälle. Trafiken står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp.
  • Trafikverket säger sig vilja se färre bilar i innerstaden – men med Österleden skulle köerna in till city förvärras, genom att man underlättar för att köra in i innerstaden, norr-, öster- och söderifrån. Leden kommer ju upp inne i innerstaden.
  • Priset på Österleden blir orimligt högt, omkring 22 miljarder beräknas vägen kosta. Den kostnaden bör istället enbart läggas på kollektivtrafiklösningar.
  • Trafikverket vill värna om Nationalstadsparken, men Österleden är det i särklass största hotet mot parkens framtid. Ledens sträckning och trafikplatsen Lindarängen gör det mycket attraktivt att bebygga Ladugårdsgärdets ängar i Nationalstadsparken.
  • Trafikverket vill ha en samhällsekonomiskt effektiv väg, men alla tidigare kalkyler har visat på förlust. Kostnaderna har sedan dess ökat kraftigt. Österleden kräver kraftigt ökad trafik för att trafikleden ska bli lönsam.
  • Österleden innebär risk för att planer för bostadsbebyggelse i Norra Djurgårdsstaden hindras och försenas.

I början av 2000-talet var Österleden också aktuell men dåvarande Vägverket lade ner planerna med en ovanligt klargörande sammanfattning i sin publikation 2003:40:

"Österleden: Uppfyller ej projektets ändamål. Avlastar inte infartsleder. Ökar inte tillgängligheten i länet. Utgör inte förbifart för långväga trafik. Stärker inte regionala tillväxtcentra”.

Det är anmärkningsvärt att Trafikverket i dag å ena sidan ges i uppdrag att driva fram fler trafikleder i storstäder samtidigt som samma myndighet skriver skarpa rapporter om behovet av minskad klimatpåverkan.

Istället bör de 22 miljarderna som uppskattas, satsas på förbättrad framkomlighet och bättre miljö för stockholmsregionens invånare, och särskilt Nacka- och Värmdöborna, genom kraftfulla satsningar på kollektivtrafik istället för på nya bilfiler. Det kan handla om förlängningar och förgreningar av den nya planerade tunnelbanan, dubbelspår på Saltsjöbanan, förlängning av tvärbanan, kraftfull och snabb båttrafik, prioriterade bussfiler, flera matarbussar, cykelbanor med mera. Det ska vara lätt att resa i regionen utan bil. Det är bättre för miljön och hjälper oss att påbörja de utsläppsminskningar av koldioxid som är nödvändiga för en snabb omställning till ett klimatsmart samhälle.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Miljörörelsen i Stockholm 
Beatrice Sundberg, Naturskyddsföreningen Stockholm län, Anders Tranberg, Stockholms Naturskyddsförening, Ronny Fors, Nacka Naturskyddsförening, Karin Wahlgren, Klimataktion Stockholm, Richard Murray, Förbundet för Ekoparken, Claes Trygger, Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening, Anna Borhagen, Jordens Vänner Stockholm