Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Stoppa Preems utbyggnad i Lysekil – avveckla det fossila!

Greta Thunberg och flera miljöorganisationer i gemensamt upprop: Stoppa Preems utbyggnad!
Greta Thunberg och flera miljöorganisationer i gemensamt upprop: Stoppa Preems utbyggnad! Bild: Foto: TT/AP

Dagens ETC

Greta Thunberg och flera organisationer som Greenpeace, Fossil free Sweden och Klimataktion går nu ut i ett gemensamt upprop för att få regeringen att stoppa Preems utbyggnad i Lysekil.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vi uppmanar regeringen att stoppa Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil och att avveckla det fossila.

Det råder vetenskaplig konsensus om att de klimatförändringar vi ser idag är orsakade av människans utsläpp av växthusgaser. Vi börjar närma oss en förtvivlad situation. I detta läge ansöker Preem om att utöka sina utsläpp med 60 procent jämfört med idag. Det skulle göra Preem till den största utsläpparen i hela landet.

Satsningen skulle i verkligheten göra det omöjligt för Sverige att uppfylla sina klimatmål och Parisavtalet.

I sina reklamkampanjer beskriver Preem att de snart kommer att bli ett klimatneutralt raffinaderi. Men deras ansökan om utbyggnaden i Lysekil handlar främst om att få tillverka bensin och diesel av sitt eget tjockoljeavfall. De ansöker också om att få hantera bioråvaror.

I Preems ansökan finns dock inga rättsligt bindande skrivningar om minskade utsläpp eller övergång till biobränslen. Preem har själva skrivit att deras klimatlöften bara kommer att infrias ”under förutsättning att miljötillstånd erhålles och ekonomiska förutsättningar finns”. Preem vill först få tillstånd till att släppa ut en extra miljon ton koldioxid per år innan de överväger om det är lönsamt att stå för sina löften.

Det är inte möjligt att genomföra en omställning till ett fossilfritt samhälle och samtidigt tillåta utbyggnaden av infrastrukturen för fossila bränslen. Om klimatlagen och regeringsformen följs borde inte något annat än ett nej till utbyggnaden vara möjligt. Det är regeringens ansvar att förhindra att Sverige tar ett historiskt steg i helt fel riktning.

De som arbetar i fossil verksamhet ska inte behöva ta konsekvenserna av en avveckling. Samhället måste börja ta ansvar för att skapa nya hållbara arbeten.

Vi kräver att regeringen:
· Stoppar Preems utbyggnad i Lysekil
· Startar avvecklingen av den fossila industrin
· Stödjer utvecklingen av hållbara arbeten

////

Extinction Rebellion

Fridays for Future Sverige och Greta Thunberg

Greenpeace

Jordens vänner

Naturskyddsföreningen Lysekil/Munkedal

Fältbiologerna

Grön Ungdom

Rädda barnens Ungdomsförbund

Klimatstudenterna

Fossilgasfällan

Fossil free Sweden

Klimataktion

We don't have time

POW (protect our winters)

Björkåfrihet

Läkare för miljön

Strandskyddarna

Klimatriksdagen