Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Stoppa bistånd som inte verkar för avskaffande av prostitution

Bild: Bild: Dita Alangkara/AP/TT

Dagens ETC.

Sverige var första land att införa en unik och innovativ sexköpslag då den satte fokus på personen som utnyttjar och skyddar dem som säljer sex.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

På den internationella kvinnodagen uppmanar vi Sida att upphöra med allt bistånd som inte stödjer avskaffande av prostitution!
Den svenska regeringen verkar för att Sverige ska vara en förebild för kvinnors rättigheter. I FN-konventioner och protokoll såsom Kvinnokonventionen, Palermoprotokollet och Pekingplattformen slås fast att kvinnor har rätt till stöd för att lämna prostitution, att stater ska arbeta för att motverka allt utnyttjande av kvinnor och barn i prostitution samt att det finns ett samband mellan prostitution och könsbaserat våld.

Dessa lagar och styrdokument präglar den svenska hållningen och en feministisk utrikespolitik. Sverige var också första land att införa en unik och innovativ sexköpslag då den satte fokus på personen som utnyttjar och skyddar dem som säljer sex. Lagen gör skillnad.

Varje sexköp bidrar till en mångmiljardindustri där mänskliga rättigheter kränks hos dem som tillhör de mest utsatta i vårt samhälle. Det är nu 20 år sedan lagen infördes och flera länder har följt det svenska exemplet varav Frankrike, Norge, Finland, Irland, Nordirland, Kanada och senast Israel infört liknande lagar. Det ger hopp om än mer spridning till fler länder och därmed en tydlig signal om att det är oacceptabelt att köpa sex.

Ett annat viktigt steg för den feministiska regeringen var att tillsätta en ambassadör mot människohandel 2016. Genom befattningen stödjer Sverige inte bara spridning av kunskap om sexköpslagen utan också kvinnorättsorganisationer som många gånger arbetar i motvind för att uppmärksamma våld mot kvinnor och driver på för den nordiska modellen.

Strålkastaren måste därför nu riktas mot Sida där det har framkommit att stora summor bistånd går till internationella organisationer som arbetar för att legalisera sexköp och bordellverksamhet, istället för att stödja verksamhet som arbetar för att avskaffa prostitution. Sveriges bistånd går alltså till att finansiera spridning av en hållning som förespråkar prostitution som ett arbete. Därmed bortser man från prostitutionens inneboende skador och behovet av stöd för att ta sig ur prostitutionen. Det är anmärkningsvärt att Sidas ställningstagande går stick i stäv med den övriga regeringens. Det är även olyckligt då det historiskt har funnits förövare inom biståndsbranschen.

Prostitution är yttersta konsekvensen av ojämlikhet, ojämställdhet och maktrelationer där även sexism, rasism och andra typer av diskriminering förekommer.

Sexköpslagen eller den nordiska modellen som den också kallas bidrar till att sätta fokus på och kapa efterfrågan på sexköp. Om en sådan normbrytande lag införs i fler länder skulle det inte bara innebära att det blir olagligt att köpa sex för medborgarna, utan även för exempelvis turistande svenskar. Det vore ett kraftfullt agerande för att bekämpa vår tids slavhandel, prostitution.  

Sida behöver titta på det skrämmande exemplet Tyskland där sexköp är normaliserat. Det är lagligt att köpa och sälja sex samt bedriva bordellverksamhet. Sexturismen är slående. Av de uppskattningsvis 400 000 personer som befinner sig i prostitution, kommer 95 procent från andra länder. Situationen och förhållandena är skadliga och 30 procent är under 21 år. Den tyska staten lämnar därmed de mest utsatta kvinnorna i händerna på affärsmän och sexuella förövare. Till skillnad från vad många tror är ytterst få av dessa kvinnor registrerade i det tyska systemet.

Det går att vända utvecklingen om fler aktörer i samhället tar frågan på allvar och drar sitt strå till stacken för att skapa en sådan förändring. Hålrum och förutsättningar för sexuell exploatering måste täppas till och olika nivåer i samhället måste samverka för att synliggöra samt stoppa tillflödet av pengar till den lönsamma sexindustrin. En sådan åtgärd är just att få bukt med att svenska biståndspengar går till prostitutionsförespråkare. Ett annat exempel är att se till att organisationer och företag har policys mot sexköp vid tjänsteresor.

Sveriges kan effektivt arbeta för FN:s Agenda 2030, målen för jämställdhet och barns rättigheter.

Därför uppmanar vi idag på internationella kvinnodagen beslutsfattare att se till att Sida upphör med allt bistånd som inte stödjer avskaffande av prostitution samt omplacerar medel till insatser för att sprida den svenska sexköpslagen till fler länder.