Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Stopp för utförsäljningar när blågröna röstas bort

Bild: Peter Knutson

Dagens ETC.

Stockholm ska slippa fler ­ideologiskt drivna utförsäljningar som gör det sämre och dyrare för skattebetalare, lovar Karin Wanngård (S).

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det har inte saknats varningssignaler, en kritisk debatt eller kunskapsunderlag om privatiseringarnas negativa effekter för Stockholm. Trots det har Moderaterna fortsatt på det inslagna spåret med fler utförsäljningar och privatiseringar under denna mandatperiod.

En ny politisk majoritet i Stockholm kommer att ta tillbaka kontrollen över välfärden, övergå till ett system där valfrihet går hand i hand med ordning och reda samt säkerställa att pengar avsedda för välfärd verkligen går till välfärd.

De senaste åren har vi gång på gång sett exempel på privata utförare av välfärdstjänster som inte levererat vad de lovat. Det går inte en månad utan att vi får nyheter om utbildningsföretag som ger betyg utan undervisning, privata skolor som har betydligt sämre lärarbehörighet eller omsorgsföretag som visar mer omsorg om vinstnivåer än om de äldre.

Moderaterna och övriga högerpartier som slåss för det privata vinstintresset hävdar ofta att man är tuff mot de som inte sköter sig. Erfarenheten är tyvärr den motsatta. Ett exempel är när media avslöjade att företaget Attendo brutit mot stadens krav på kohortvård under pandemin, och dessutom hotat den anställde som berättade om bristerna. Ett direkt brott mot stadens regler om meddelarfrihet.

När Attendoskandalen uppmärksammats inledde Stockholms grönblåa styre en utredning. Resultatet blev att företaget medgav brister och lovade bättring. Inga ytterligare sanktioner vidtogs. Inte heller när det i polisutredningar senare framkommit att företagsledningen vetat om problemen har äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) eller finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) vidtagit någon åtgärd.

När offentligt finansierad äldreomsorg inte klarar att skydda de mest utsatta undan lidande och missförhållanden är det ett misslyckande. När det dessutom sker utan konsekvenser är det ett haveri. Det är resultatet av ideologiskt driven politik där kvaliteten underordnas ambitionen att privatisera så mycket som möjligt.

Stockholm kan bättre. Ett nytt socialdemokratiskt lett styre ska åter skapa ordning och reda i välfärden genom följande åtgärder:

1. Staden ska alltid ha beredskap att ta ansvar. Vi ska ha tillräckligt med egen kapacitet för att kunna ta över verksamheter som inte fungerar. Den som vill välja ett icke-vinstdrivande alternativ ska kunna göra det. Utförsäljningen av kommunala skolor och äldreboenden ska som en del av denna politik stoppas.

2. Kontrollsystemen ska fungera och sanktioner ska möta de som inte sköter sig. Staden ska ha ett visselblåsarsystem som omfattar all kommunalt finansierad verksamhet, även mindre företag. Staden ska regelbundet göra oanmälda inspektioner i de verksamheter där staden har tillsynsansvar. Oförmåga att möta det som avtalats ska alltid innebära skadeståndskrav och vid tydliga överträdelser ska staden häva avtalen.

3. Hårda och tydligare kvalitetskrav. Staden ska, så långt lagen medger, ställa krav på att upphandlad verksamhet lever upp till samma kvalitetskrav som den egna verksamheten. Tydliga regler för bemanning och anställningsvillkor ska formuleras. Otrygga anställningar och lönedumpning ska inte förekomma i upphandlad verksamhet. Lägre ambitioner för klimat- och miljö ska stoppas.

4. Ideologiskt drivna utförsäljningar av hyresrätter och kommunala fastigheter stoppas helt. Privatiseringar som är direkt olönsamma för skattebetalarna, som ökar bostadsbristen, bidrar till segregationen och minskar stadens förmåga att möta framtida behov upphör.