Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Ställ krav i IT-upphandling

ETC Göteborg.

Västra Götalandsregionen skulle med skärpta krav vinna både pengar och visa respekt för miljö och mänskliga rättigheter, skriver TCO Development.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Göteborg som står för åsikten.

Västra Götalandsregionen skulle med skärpta krav vinna både pengar och visa respekt för miljö och mänskliga rättigheter, skriver TCO Development.

På en gala i Stockholm den 5 december tillkännages om Malmö stad vinner utmärkelsen Årets hållbara projekt för sin satsning på Grön IT. Oavsett hur det går är de en vinnare. Genom att ställa tydliga krav i sin upphandling sparar Malmö stad pengar samtidigt som de påverkar IT-produktionen i en hållbar riktning. Västra Götalands­regionen och kommunerna i regionen kan också bli vinnare med bättre IT-upphandling.

Kravlösa IT-inköp innebär att myndigheterna förlorar pengar samtidigt som de inte tar chansen att bidra till att minska miljöpåverkan och att stärka respekten för mänskliga rättigheter i IT-produktionen. Tolv av Sveriges 21 regioner och landsting saknar i dag helt en strategi för Grön IT, enligt tidningen Miljöaktuellts Landstingsranking 2013. 

Detta är en allvarlig brist.

IT-branschen har skakats av flera larm om oacceptabla arbetstider, barnarbete och förbud mot fackligt arbete. När Apple i år granskade sina 400 underleverantörer fann de bland annat över 100 fall av barnarbete och 90 fall där innehållna löner använts som sanktionsmedel mot de anställda. 

Apple är sannolikt inget undantag i IT-branschen. IT-produktionen fortsätter i många sammanhang att vara farlig så länge inga krav ställs. När lägsta pris sätts i första rummet vältras kostnaderna över på arbetarna i fabrikerna, som betalar med låga löner eller försämrad hälsa. IT-inköp ger därmed ofta indirekt stöd till brott mot mänskliga rättigheter i produktionsländerna.

Sveriges 21 regioner och landsting är tillsammans med landets 290 kommuner stora IT-användare och har därför ett ansvar. Livsförhållandena för tiotusentals människor skulle förbättras om tydliga miljökrav och sociala krav ställdes vid upphandling av IT-produkter. 

Malmö stad kan i år vinna utmärkelsen ”Årets hållbara projekt”, som delas ut för nionde året i rad. Bakom utmärkelsen står tidningen CIO Sweden. Finalistmotiveringen lyder: 

”Med tydliga mål har Malmö IT visat att hållbar upphandling inte bara är grönt, utan effektivt och kostnadsbesparande. Idag har Malmö stad en organisation med 97-98 procent miljöklassade produkter. En relativ enkel lösning, men imponerande då det är få kommuner och landsting som upprättat lika gedigna upphandlingskrav.”

Det är en myt att EU:s regelverk och lagen om offentlig upphandling skulle stoppa sociala krav och miljökrav i upphandlingen. Tvärtom uppmanar EU att sociala krav och miljökrav ställs. Avgörande för kravens giltighet i upphandlingen är hur de formuleras och om de går att följa upp. Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar att leverantörerna för att underlätta använder sig av en oberoende certifiering eller märkning.

Västra Götalandsregionen samt kommunerna i regionen bör ta fram strategier för hållbar IT och ställa sociala krav och miljökrav i IT-upphandlingen. Miljökraven handlar främst om energieffektivitet, kemikalieinnehåll och möjligheter till återvinning. De sociala kraven handlar om att ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s barnkonvention uppfylls och att produktionslandets lagar om hälsa, säkerhet, arbetsrätt och social trygghet följs.

Redan inom ett år bör 25 procent av IT-inköpen kunna möta kraven och inom två år borde all IT som köps in uppfylla krav på socialt ansvarstagande i produktion, användarsäkerhet samt miljöegenskaper för både IT-produkterna och deras produktion under hela livscykeln. Skattemedel ska inte gynna IT-produkter som är dåliga för miljön eller producenter som kränker mänskliga rättigheter!

Anders Wijkman, tidigare regeringens särskilda utredare av upphandlingsfrågor nu styrelseledamot i TCO Development

Sören Enholm, Vd TCO Development

TCO Development ägs av fackliga centralorganisationen TCO och driver IT-hållbarhetscertifieringen TCO Certified.

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00