Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Ställ inte barnfamiljer på gatan i coronakrisen

Dagens ETC.

I coronapandemins spår ser vi redan att det svenska samhället inte har varit förberett på den här typen av påfrestningar. Såväl företag som organisationer och offentlig verksamhet drabbas. Men värst drabbas ändå de människor som genom pandemin förlorar sin möjlighet till inkomst eller social trygghet. Nu måste regeringen besluta om ett stödpaket till de mest utsatta, det skriver Rasken Andreasson på Verdandi.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Regeringen har agerat bra när det gäller stödpaket till företag, borttagande av karensavdraget och möjligheter till delvis betald permittering. Men det behövs ett ännu starkare fokus på människor som redan far illa i samhället idag.

Regionerna måste förberedas på stora påfrestningar på vårdcentraler och psykiatri då depressioner, missbruk och självmord riskerar att öka. Många av dem som nu drabbas står utanför de stödsystem som finns. Det måste finnas resurser för att ta emot och hjälpa människor.

Vi behöver även se över försörjningsstödet som kommunerna i dag ansvarar för. Kommunernas socialtjänster måste avlastas och alla ska veta att de behandlas lika oavsett var i landet de bor. Ett förslag kan vara att staten tar över ansvaret för försörjningsstödet. Detta stöd behöver också ses över så att människor inte tvingas från hus och hem för att få rätt till hjälp.

De förbättrade möjligheterna att ansluta sig till olika a-kassor som nu ges är nödvändiga beslut. Många saknar idag den trygghet som ansågs självklar för de flesta arbetstagare för bara 30 år sedan. Det är vår gemensamma uppgift att återskapa medborgarnas trygghet i tider av hög arbetslöshet och ökande klyftor.

Regeringen bör uppmana allmännyttan och andra bostadsbolag att ge människor respit på hyran under pågående kris. Fler vräkningar i pandemins spår måste undvikas till varje pris. Särskilt viktigt är att barn aldrig drabbas, därför bör det vara förbjudet att ställa barnfamiljer på gatan.

Regeringen bör också förhindra att företag ger ut miljardutdelningar till sina aktieägare när hela samhället samlar alla resurser för att rädda ekonomin och jobben. Få saker provocerar så mycket idag som giriga kapitalägare som verkar helt tondöva inför de uppoffringar som många nu tvingas göra.

Barn som lever i otrygga hemmiljöer riskerar också att drabbas hårt om de måste undervisas hemma och aldrig får det andningshål som en normal skolgång kan ge. Särskild uppmärksamhet måste ges till barn till missbrukare.

Samhället behöver säkerställa att de som far mest illa i samhället får ett utökat stöd. Vi vet att många som lever i utanförskap har dålig hälsa och grundkondition.  Vi i folkrörelser och civilsamhälle kan göra en stor insats om vi får ekonomiska förutsättningar för det.

Samhället bör också skapa förutsättningar så att den som är hemlös särskilt skyddas mot konsekvenserna av Corona-viruset. Samtidigt som flera hjälporganisationer stänger härbärgen finns ett överflöd av sängplatser på våra tomma hotell.

Verdandi kräver av regering, regioner och kommuner att samhället tar tag i den kris som riskerar att följa i pandemins spår med mottot: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.