Hoppa till innehållet

Debatt

Johan Ehrenberg: Solenergin förändrar allt

Johan Ehrenberg

Dagens ETC

Solel i Sverige kommer inte bestå av jätteparker ägda av koncerner, tvärtom kan den spridas lokalt över hela landet, vid alla företag och där människor bor. Det är inte tekniken som är problemet, inte heller priset. Däremot okunskap och så en energilobby som försöker bromsa något som man inte kommer kunna stoppa, skriver Johan Ehrenberg i en debattartikel i Dagens Industri.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

 

DIs ledare 1/11 var en viktig signal till näringslivet om en stor förändring framför ögonen på oss. Solcellsrevolutionen kallas den och liksom alla snabba förändringar slår den sönder gamla affärsmodeller och skapar oro hos de som äger. Men kombinationen sol energi med nära noll i marginalkostnad och batterilagring, går inte att blunda för med gamla föreställningar om solcellers ”olönsamhet” eller myter om ”effektbrist” eller ”balansproblem”.

Solceller är den elproduktion som växer mest globalt och den skiljer sig från alla annan genom att den både kan vara enskilt privat, småföretagarens vän och storskalig. Över två miljoner små solcellsanläggningar i Tyskland kan faktiskt producera mer än 50% av elkonsumtionen under soliga dagar. Det förändrar allt. (Och orsaker enorma nedskrivningar av värdena i energibolagen).

I Sverige bromsas idag solelen och okunskapen hos näringslivet är inte bättre än den politiska sidans. För en småföretagare med eget tak innebär solceller idag ett elpris på 25 öre/kWh utslaget på solcellens livstid. Det finns ingen el som är billigare än det. För privatpersonen innebär solel på taket att man sparar 120 öre per konsumerad kWh. En avkastning på 8-10% via det egna taket är svår att slå.

Att de stora elproducenterna hotas är lätt att förstå, de mest lönsamma timmarna försvinner från säljkartan. För elnätsägaren gäller att man inte i framtiden kan leva på leverans av el till passiva konsumenter. Man måste var aktiv och erbjuda kundnytta. Om inte batterier ska fylla villakällarna måste elnätet erbjuda billig och smart lagring åt solelsproducenten. (Sverige kan utan problem lagra all tänkbar solel i vattenkraftsmagasinen).

Men det verkar oerhört svårt för de stora att tänka om.

Just nu pågår en lobbyverksamhet där man lyckats få regeringen att lägga ett förslag som slår mot alla fastighetsägare, ICA Maxi, Coop och stora lagerlokaler. Vid gränsen 255 kW ska egenproducerad och konsumerad solel skattebeläggas som köpt el. Detta stoppar investeringar där solen gör mest nytta. Tänk solel som kyler varuhusen en varm sommardag. Det är kraftvärmeverken som är aktiva här, man vill inte möta konkurrens sommartid av stora solelsanläggningar. (Kraftvärmeverken gör mycket miljönytta vintertid med fjärrvärmen, men drivs sommartid mest med el som inkomst.)

Regeringens förslag räknas dessutom inte per anläggning/hus utan per juridisk ägare. Ikea kan aldrig ha solceller med sådana regler. Möjligen kan producerande företag ha det då elskatten för dem är subventionerad. Men varför ska industri få ha solel men inte handel eller fastighetsföretag?

Förslaget är bara skadligt och borde dras tillbaka omgående.

En annan lobbyverksamhet är påståendena om nödvändiga stora nätinvesteringar på grund av kommande solel. Det är inte sant. Solel anpassas lätt till nuvarande elnät.

Där man kan ta ut 32 ampere eller normalt 63 ampere så kan man också skicka in 32 resp 63 ampere. Inget behöver byggas om. Det är därför småskalig solel är så effektiv. Vi gör el till varann över nätet utan nya stora investeringar i det gemensamma. Det är klart att nätägare gärna vill påstå annat, men överföring i de lokala elnäten är redan utbyggd, det enda som händer är att överföringsbehov från norr till söder minskar under dagen då belastningen annars är stor. Solel balanserar nätet.

Solel kommer innebära stora möjligheter för småskalig anpassas elproduktion där den behövs som bäst. Och Sverige kan bli ledande genom vårt fina elnät och ingenjörskunnande. Tillsammans med svenska företag som Ferroamp och Box of Energy, jobbar vi på Egen El nu med färdiga mikroparkssystem där 100 kW solel och 50 kW batterilager gör att man kan koppla in färdiga moduler på 63 ampere utan problem. Solelen kan då fördelas över dygnet och samtidigt kopplas in i stort sett överallt. På en parkeringsplats, en vägren, ett tak eller en oanvänd äng. Vi bygger den första mikroparken i Katrineholm med olika batterilager (med stöd från bla Energimyndigheten och Naturskyddsföreningens Bra Miljövalsfond).

Det här är en spännande svensk solrevolution i den stora globala. Svensk teknologi och byggkunskap kan skapa det solelen är bäst på. Småskalighet, närhet och smartare användning.

Solel i Sverige kommer inte bestå av jätteparker ägda av koncerner, tvärtom kan den spridas lokalt över hela landet, vid alla företag och där människor bor.

Det är inte tekniken som är problemet, inte heller priset.

Däremot okunskap och så en energilobby som försöker bromsa något som man inte kommer kunna stoppa.

Solrevolutionen är irriterande, jag förstår det. Men om man försöker bekämpa myggor med handflatan så gör det tillslut ont på en själv när man utdelar dessa örfilar.

(Artikeln ursprungligen publicerad i Dagens Industri 7/11-2015)

Den här debattartikeln av Johan Ehrenberg har också publicerats i Dagens Industri.