Hoppa till innehållet

ETC Stockholm

Debatt: Sluta snåla med barns glasögon

ETC Stockholm.

Stockholm har förbättrat sina subventioner av barns glasögon, men det räcker inte, skriver Majblommans generalsekreterare Lena Holm till regionens politiker.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Stockholm som står för åsikten.

Stockholm har förbättrat sina subventioner av barns glasögon, men det räcker inte, skriver Majblommans generalsekreterare Lena Holm till regionens politiker. 

Sjukvårdspolitikerna i Stockholms läns landsting erbjuder sedan i juni ett bidrag till barn mellan noll och nio år med synfel. Den som behöver glasögon eller linser beviljas 500 kronor. Vid afaki och dubbelseende får man helt subventionerade glasögon. För barn som har fyllt tio år måste det finnas en så kallad medicinsk indikation för att få glasögon. 

Efter införandet har kritik om att grundbeloppet inte räcker kommit från barnfamiljer. I tidningen Direktpress Stockholm konstaterar föräldrar att 500 kronor inte ens räcker halvvägs. Trots viss förbättring innebär reglerna alltså att många barn i regionen måste förlita sig på sina föräldrars ekonomi. I en familj med knappa marginaler blir barnens synfel orimligt betungande – i värsta fall får barnen gå i skolan utan glasögon. 

I förlängningen innebär reglerna i regionen att vissa barns rätt till hälsa och utbildning äventyras. Denna snäva syn på barns rättigheter kan ifrågasättas gentemot både hälso- och sjukvårdslagen och skollagen. De i sin tur ska tolkas utifrån Barnkonventionen.

Vidare bidrar riktlinjerna till bristande rättvisa ur nationellt perspektiv. Då olika landsting har valt att tolka hälso- och sjukvårdslagen olika, hamnar våra yngsta medborgare med synfel i ett slags lotteri. Det är givetvis inte acceptabelt att en ung person i exempelvis sörmländska Nyköping får ”gratis” glasögon, medan kompisen i Skärholmen görs beroende av sitt privata nätverk. 

Fulla glasögonsubventioner oavsett ålder vore en genuin social investering för Stockholms landsting. Vi vet att ett antal politiker i olika läger håller med oss, vilket vi har fått bekräftat inte minst i sociala medier. Kristdemokraterna och Socialdemokraterna har till exempel hög svansföring när frågan kommer på tal. 

För den som är intresserad av kronor och ören har vi på Majblommans riksförbund tagit fram ett beräkningsverktyg som är tillgängligt på vår hemsida, och kan anpassas till varje region. 

Kostnadsfria glasögon borde vara lika självklart som att diabetiker får fritt insulin eller att hörselskadade får avgiftsfria hörapparater. Vi vill se likabehandling av barn med synfel och andra grupper med särskilda funktionsförutsättningar. 

Den ojämlika situationen i Sverige kontrasterar mot en slående politisk samsyn kring barns principiella rätt till hälsa och utbildning. Samtliga riksdagens partiledare uttalade sig under Almedalsveckan positivt till alla barns rätt att se skarpt och hänga med i skolan. Samtidigt återkom man till att frågan ”ägs” av våra landsting. 

Majblomman har återkommit till frågan de senaste nio åren. Det finns inget fog för att skjuta upp ett beslut om fulla subventioner längre. Det är dags för regionen att visa vägen, för alla barns skull. 

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00