Debatt. .

2014-10-09 06:44
Uppsala universitet var Sveriges första universitet. Nu kan Uppsala universitet fortsätta vara i framkant och bli Sveriges första universitet som divesterar, skriver debattörerna.
Uppsala universitet var Sveriges första universitet. Nu kan Uppsala universitet fortsätta vara i framkant och bli Sveriges första universitet som divesterar, skriver debattörerna.

Sluta investera i fossilt

Exploateringen av fossila bränslen påverkar alla ekosystem och alla människor. Därför är det starkt omoraliskt av Uppsala universitet att behålla sina innehav i fossilindustrin, skriver tre studenter vid Uppsala Universitet, samtliga är aktiva i Fossil free-kampanjen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den 19 september publicerade Upsala nya tidning en artikel om klimatkampanjen Fossil Free som aktivt försöker påverka Uppsala universitet och Uppsala Akademiförvaltning till fossilfria investeringar. Kent Berg, vd för Uppsala Akademiförvaltning, argumenterar i artikeln att Akademiförvaltningens placeringar motiveras helt av att generera avkastning. Men innehavet i sådana fonder riskerar snarare att äventyra stiftelsernas avkastning.

För att undvika enorma och oanade klimatförändringar har FN kommit fram till att jordens medeltemperatur inte kan öka med mer än 2°C. För att uppnå detta mål måste 80 procent av alla nu kända olje-, kol- och gasfyndigheter lämnas under jord. Konsekvenserna kommer att innebära att företagen endast kan realisera 20 procent av sina tillgångar med stora ekonomiska följder vilket skulle leda till en finansiell bubbla. Denna kallas fossilbubblan och beräknas av fristående studier att vara i storlek av 6 000 miljarder dollar. Innehav i sådana företag riskerar snarare att äta upp avkastning som annars hade kunnat stärka stiftelserna.

I UNT-artikeln säger Kent Berg att ”de 0,2 procent av vårt innehav som utgörs av placeringar i den här typen av företag motiveras helt av ekonomiska principer men innehavet har minskat successivt”. Eftersom att de inte har så stora investeringar i dessa bolag – vad är det som hindrar dem att sälja av de sista 0,2 procenten?

Målet för Uppsala universitet ska enligt deras högst styrande dokument, Mål & Strategier, vara ”vidsynt och förändringsbenäget” samt ”ha en aktiv roll i det globala samhället”, ”främja utveckling” och ”bidra till en bättre värld”. Vi vurmar starkt för en sådan strategisk positionering inför framtiden, men en sådan formulering förpliktigar också till ett aktivt och moraliskt agerande. Det är dessa grunder vi anser vara de starkaste argumenten för att divestera (motsatsen till investera, red. anm.). De moraliska skälen bör alltid överväga ekonomisk vinning. Exploateringen av fossila bränslen påverkar alla ekosystem och alla människor. Därför är det starkt omoraliskt av Uppsala universitet att behålla sina innehav i fossilindustrin, exempelvis i Chesapeake Energy, ett av de olje- och gasbolag i världen med störst reserver av fossila bränslen, även om det hade varit ekonomiskt lönsamt.

Uppsala universitet var Sveriges första universitet. Nu kan Uppsala universitet fortsätta vara i framkant och bli Sveriges första universitet som divesterar.

Fossil Free-kampanjen vid Uppsala universitet genom studenterna Fanny Sannerud, Emelie Ödén och Andreas Jonsson

Begreppsförklaring

• Fossil Free: Global kampanj som syftar till att institutioner ska frysa och sälja av sina tillgångar i fossil-bränslebolag.

• Divestera: att flytta/sälja av investeringar/aktieinnehav från ett bolag eller en industri på etiska, moraliska eller finansiella grunder.

• Uppsala Akademiförvaltning: Förvaltar kapital som personer donerat för att de velat stödja verksamheten vid Uppsala universitet.