Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Sluta hälla bensin över en brinnande bostadskris

Den 12 maj presenterade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) förslag på hur fler ska kunna äga sitt boende.

Den 12 maj presenterade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) förslag på hur fler ska kunna äga sitt boende.

Bild: Marko Säävälä/TT

ETC nyhetsmagasin

Politiken har i decennier gynnat bostadsägare på bekostnad av hyresgäster. Nu accelererar regeringen i riktning mot en avvecklad hyresrätt, skriver Johan Ekegren, bostadspolitisk talesperson för S-studenter.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC nyhetsmagasin som står för åsikten.

Hej Andreas Carlson!

Det var kul att äntligen få se dig på presskonferensen du höll häromveckan. Tyvärr lämnade du oroväckande besked om framtidens bostadspolitik.

Du sa att de flesta drömmer om att äga sitt boende vilket jag i sig inte ifrågasätter. Det jag ifrågasätter är den politik som sedan 90-talet kraftigt subventionerat det ägda boendet och skapat en riggad bostadsmarknad där hyresrätten har blivit förpassad till andra klassens boendeform.

Forskning visar att statliga interventioner på bostadsmarknaden historiskt inte favoriserat den ena eller andra boendeformen. På detta sätt har människor haft friheten att välja om de vill äga eller hyra sitt boende. Grunden för denna neutralitet mellan bostadsmarknadens upplåtelseformer är att bostadsförsörjningen är en del av den generella välfärdsstaten. Staten har ett uttalat ansvar att tillgodose goda bostäder i livets alla skeenden.

Men 90-talets strukturomvandlingar startade massiva utförsäljningar av hyresrätter och kravet på att Allmännyttan ska verka på marknadsmässiga principer har lett till att bostadspolitiken gått från att vara del av välfärdspolitiken till att bli ett nyliberalt marknadsexperiment.

Med facit i hand har experimentet misslyckats. Konkurrensverket konstaterar en låg konkurrens i bostadsbranschen. Det leder till oligopolpriser med tillhörande oligopolvinster. Samtidigt har statliga bidrag till ägt boende lett till att privatpersoner kunnat göra stora vinster på bostäder. Detta har blivit en giftig cocktail. Ett fåtal gör stora vinster på en riggad bostadsmarknad där konsekvensen har blivit en bostadskris med ökad segregation och bostadskostnader. De enda som har frihet att välja i vilken upplåtelseform de vill bo är de välbärgade.

Att du som bostadsminister då lägger fram utredningsdirektiv om att det ska bli ännu lättare att äga sitt boende är inget annat än tondövt.

Under presskonferensen förklarade du hur vägen till ägt boende är att utveckla processen till hyrköp. Konsekvensen för den här politiken är att hyresrätten successivt kommer att avvecklas och resurssvaga hem kommer att förflyttas. Detta går emot ditt eget argument om vikten av en blandning av upplåtelseformer på bostadsmarknaden. Det blir med andra ord tydligt att du säger en sak men gör en annan.

Andreas Carlson, bostadspolitiken måste bli en del av välfärdspolitiken igen. Sveriges grundlag slår fast att alla har rätt till en god bostad vilket inte är fallet i dagens Sverige. För att ändra på det kan du inte hälla tändvätska över en brinnande bostadskris. Boverket konstaterar att bostadsbyggandet kommer att sjunka de kommande åren och en avgörande anledning är avskaffandet av investeringsstödet för att bygga hyresrätter. Budskapet är tydligt: det behövs statliga interventioner för att stimulera byggandet av hyresrätter. Det är nödvändigt för att vi ska kunna återgå till den fundamentala grundpelaren i svensk bostadspolitik – neutraliteten mellan upplåtelseformerna.  

Som bostadsminister måste du inse att drömmen om ett ägt boende är en riggad dröm. Jag har snart pluggat klart och behöver då flytta från min studentbostad. Jag drömmer inte om att äga mitt boende. Jag drömmer om att ha ett boende över huvud taget.

Jag förväntar mig att du kallar till en ny presskonferens och deklarerar en ny riktning för Sveriges bostadspolitik. En politik som sätter människan före marknaden och är värdig Sveriges grundlag.

Hör gärna av dig om du vill bolla idéer.