Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Skolan behöver göra ett rejält klimatlyft

Extinction Rebellions auktion på Skolverket i augusti 2022.

Extinction Rebellions auktion på Skolverket i augusti 2022.

Bild: Exctinction rebellion

Dagens ETC

Vi är aktivister från Extinction rebellion, lärare och psykologer, som höll en lektion innanför spärrarna på Skolverket i höstas. Allt för att uppmana skolan till ett klimatlyft. En del av oss står nu åtalade, med rättegång nästa vecka, trots att FN avråder från att ställa klimataktivister inför rätta.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Syftet med aktionen var att uppmärksamma Skolverket på den granskning vi gjort av myndighetens bristande stöd till skolor att hantera nödläget för klimat och biologisk mångfald, i såväl undervisning som i praktisk omställning. 

Vi kommer att fortsätta vår dialog med Skolverket, men det brådskar och åtgärderna behöver komma igång snarast. Om inte Skolverket utgår från vetenskapen – vilka signaler skickar det till Sveriges lärare och elever?

Svenska myndigheter får otillräcklig styrning för att ge förutsättningar för att Sverige ska uppnå de klimatpolitiska målen. Det visar en undersökning utförd på uppdrag av Klimatpolitiska rådet. Vi menar att Skolverket tydligt behöver gå ut med att klimatkatastrofen vi står inför är mänsklighetens största hot, precis som WHO har konstaterat, och att vi som möter barn och ungdomar har ett extra stort ansvar kring hur vi undervisar och stöttar dem i detta. 

Politikernas ambitioner inom klimatområdet har minskat. Klimatkrisförnekandet växer samtidigt som klimatrelaterade katastrofer snabbt ökar. Vi vill därför att Skolverket omgående påbörjar ett klimatlyft för svenska skolan så att barn och unga får vetenskapligt underbyggd information om läget. Både personal och elever behöver lära sig hur de ska hantera de känslor som uppstår, få möjlighet att agera med effekt tillsammans och stärka sin motståndskraft. Material till detta finns redan framtaget: ”Klimatlyft skolan! Våra barns klimat”. 

Skolinspektionen presenterade i februari en rapport efter att de granskat hur skolor arbetar med hållbar utveckling. Där framkommer det att det oftast saknas en gemensam förståelse för vad lärande för hållbar utveckling är. Sverige har genom Agenda 2030 förbundit sig att verka för att ”alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling”. 27 av 30 granskade skolor höll inte tillräckligt hög kvalitet. Det är dags att Skolverket omsätter Skolinspektionens rapport till handling.

Skolverket har en lärmodul om hållbar utveckling. Den är inte lätt att hitta på Skolverkets hemsida. Få lärare känner ens till att den finns. 

Vi uppmanar Skolverket att:

• Lägga de lärmoduler som handlar om hållbar utveckling allra främst på Skolverkets hemsida.

• Fortbilda alla rektorer i lärande för hållbar utveckling, 

• Fortbilda alla lärare. Låt till exempel alla förstelärare få en gedigen utbildning som de sedan kan sprida till respektive skola. Starta “klimatlyftet” höstterminen 2023. 

• Fortbilda elevhälsoteam kring elevers psykiska mående kopplat till den klimatkris vi befinner oss i. 

• Rekommendera att hållbarhetsråd för elever införs på varje skola. 

Bland barn och unga är en majoritet oroliga för klimatförändringarna. Många unga som mår dåligt över klimatförändringarna pratar inte med någon om sina tankar och känslor. Vi vuxna sviker barn och unga, inte bara genom otillräckligt agerande gällande klimathotet, utan även genom att lämna dem ensamma med sin oro. Ett klimatlyft för skolan kan vara ett bra sätt att börja möta de stora behov som finns.