Debatt. .

2017-06-19 04:00
Patrik Holm Thishner / Skärmdump.
Patrik Holm Thishner / Skärmdump.

Skilj på bra och dåligt kött

Det är olyckligt att riksdagsledamöterna gör globala problem till lokala fakta, skriver HKScans kvalitets- och hållbarhetsdirektör Patrik Holm Thishner i en debattreplik.

I Sofia Arkelstens (M) och Jens Holms (V) debattartikel i Dagens ETC (12 juni) skriver de att animalieproduktion står för 18 procent av världens koldioxidutsläpp. Detta är inte korrekt. Enligt FAO:s rapport från 2013 är siffran 14,5 procent, och då ingår inte bara köttproduktion, utan även mjölk- och äggproduktion. Köttproduktionen står för cirka tio procent, vilket inkluderar jordar, som används för foderproduktion, regnskogsskövling, transporter och industrins utsläpp.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Det är olyckligt att riksdagsledamöterna gör globala problem till lokala fakta, när de hänvisar till negativa miljö- och klimatkonsekvenser där boskapsuppfödning är det främsta skälet till avskogning i världen, att intensiv djuruppfödning slukar enorma mängder vatten, folkhälsoaspekten, samt att djur behandlas illa.

Det är stor skillnad på kött beroende på vart i världen det är producerat. I Sverige har vi en av de mest hållbara djurproduktionerna i världen. Pierrehumbert och Eschel visar att den genomsnittliga köttproduktionen i Sverige – baserat på främst djur från mjölkproduktion – har 25 procent lägre klimatutsläpp per kilo kött än så kallade feedlots från mellanvästern i USA och upp till 60 procent lägre än betesbaserad köttproduktion. Siffran för betesbaserat kött från Brasilien ligger däremellan.

Sverige har världens bästa djurskyddslagstiftning där företag som HKScan, och andra kollegor i branschen, kontinuerligt arbetar för att bli ännu bättre. HKScan är länken mellan 11 000 svenska gårdar och konsumenten. Med Scan har vi en möjlighet att påverka hela värdekedjan, då vi binder samman kedjan från svenska gårdar till goda matupplevelser. Det är vårt ansvar att vi producerar kött på ett långsiktigt hållbart sätt, med fokus på konsumentens förväntningar. Som konsument ska du inte behöva välja bort den mat du älskar för att vara miljösmart. Upptäck nya goda maträtter i stället genom att äta varierat och balanserat med proteiner från såväl djurriket som från växtriket, vilket är bra för både hälsan och miljön. Oavsett vad du lägger på tallriken måste maten se god ut och smaka gott, för att vi ska få en långsiktig förändring och för att konsumenten ska kunna hålla en hälsosam diet.

I Sverige uppskattar nio av tio konsumenter kött. Det vore bra om riksdagsledamöterna skiljde på bra och mindre bra kött, och poängtera nyttan med bra kött och framförallt att svenskt lantbruk är viktigt för hållbar livsmedelsproduktion. Efter en samtalsdialog under Smaka på Stockholm, där ämnet för seminariet var ”Är Köttkonsumtion förenligt med hållbart lantbruk” sammanfattades att animalieproduktion behövs. Med djuren kan vi upprätthålla ett hållbart lantbruk, genom att återföra organiskt material till jorden, få en god växtföljd med vall och även producera på marker där det inte går att odla vegetabilier.

I Sverige finns det konsumenter som äter för mycket kött, men även de som äter för lite för att få i sig behovet av järn, zink och vitamin B12. I genomsnitt äter vi något mer än Livsmedelsverkets rekommenderade intag på 500 gram rött kött och chark per vecka. Men detta betyder inte att vi nödvändigtvis behöver minska på produktionen i Sverige. Vi importerar idag cirka 45 procent av det röda kött vi konsumerar. Med den hållbara djurproduktionen vi har i Sverige finns en möjlighet att öka produktionen, vilket ger oss en möjlighet att exportera svenskt kött till andra länder. Därför anser vi det är positivt att Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har varit med i Asien för att främja svensk livsmedelsexport.

Köp svenskproducerat kött, som ger mervärden i form av öppna landskap, biologisk mångfald, och som skapar fler arbetstillfällen på landsbygd, till skillnad för det kött som Riksdagsledamöterna Sofia Arkelsten och Jens Holm beskriver i sin debattartikel. Våra svenska djur äter dessutom restprodukter från livsmedelsindustrin, som i annat fall skulle bli avfall eller biogas. Vi på HKScan har påbörjat en resa, där det långsiktiga målet är att utveckla jordbruket mer hållbart. Därför skulle vi uppskatta politiker som främjar svensk köttproduktion i form av forskning och utveckling inom hållbarhetsområdet så att vi tillsammans blir mer klimatsmarta.

Patrik Holm Thisner 
Kvalitets- och hållbarhetsdirektör, HKScan.