Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Skamligt lönelyft för Göteborgs politiker

Bild: Prostock-studio/Shutterstock

Dagens ETC

Stadens politiker påtalar att det går bra för Göteborgs stad ekonomiskt, men det är inte samma sak som att medarbetare och verksamheter har det bra. Budgeten är för snävt satt för att säkra vettiga löner. Utom för politikerna själva.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vi fackförbund, som representerar 32 000 av Göteborgs stads medarbetare, har under många år reagerat på att politiken inte tar sitt ansvar för våra medlemmars löner. Kommunfullmäktige beslutar årligen om en procentsats som centralt avsätts i lönekompensation till samtliga förvaltningar och det är utifrån den löneutvecklingen utgår. De senaste åren har denna procentsats varit 1,5 procent.

Varför reagerar vi fackförbund på detta?

Vi lever i en tid då det är svårt att attrahera och behålla kompetent och erfaren personal. Många väljer att söka sig till andra arbetsgivare där lönerna ofta är högre och arbetsmiljön bättre. För att stadens förvaltningar ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner till nyanställda och redan anställda krävs en större löneutveckling än 1,5 procent. Den snäva budget politiken avsatt för löner innebär att förvaltningarna behöver göra effektiviseringar och nedskärningar för att hänga med i lönebildningen, vilket leder till sämre verksamheter för medborgarna.

Det är dags att våra politiker inser att de måste skjuta till en högre procentsats i lönekompensation för att staden ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner, utan att det går ut över verksamheterna och i förlängningen medborgarna.

Staden har konstaterat att det finns osakliga löneskillnader bland medarbetarna, det vill säga omotiverade skillnader i lön mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Att Göteborgs stad, som en av Sveriges största arbetsgivare, inte aktivt bedriver ett arbete med att ta bort dessa löneskillnader är högst uppseendeväckande.

Under pågående mandatperiod har staden gått med drygt 14 miljarder i vinst. Att kunna erbjuda sina medarbetare jämställda löner borde vara högsta prioritet för våra politiker, men ändå avsätts inte de 150 miljoner kronor som behövs för att uppfylla detta. Det är inget annat än skamligt.

Det pratas om att göra en skattesänkning i staden, men varför inte låta skattesatsen vara och istället se till att staden har jämställda, konkurrenskraftiga löner, som attraherar och behåller kompetent och erfaren personal, så att staden kan erbjuda sina medborgare den allra bästa verksamheten, utförd av nöjda medarbetare som vill stanna kvar i staden.

Stadens politiker påtalar att det går bra för Göteborgs stad ekonomiskt, men det är inte samma sak som att medarbetare och verksamheter har det bra. Att inte kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare är definitivt inte en god ekonomisk hushållning.

Det är även mycket anmärkningsvärt att politikerna, i en tid då staden har osakliga löneskillnader, samt mycket svårt att rekrytera till ett stort antal yrken, väljer att höja sina egna arvoden med en högre procentsats än den de lönekompenserar stadens förvaltningar med. Politikerna har ett viktigt och svårt uppdrag, men det har även stadens medarbetare i allra högsta grad. Att höja sina egna arvoden mer än den procentsats en anser att medarbetarna ska få är under all kritik.

Vi förbund gemensamt ser dessutom tydliga tecken på att äldre medarbetare avstannar i sin löneutveckling. Detta bidrar inte till att den kompetens som finns ­behålls i staden. Stadens medarbetare måste nå upp till en lönenivå som attraherar nya medarbetare, får erfaren personal att vilja stanna kvar samt medför en livslön som ger en pension som går att leva på. Med tanke på att Göteborgs stad är en av Sveriges största arbetsgivare borde staden vilja vara en förebild för övriga arbetsgivare vad gäller rättvisa och konkurrenskraftiga löner.

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för stadens medarbetare och verksamheter. Det är dags att de gör sin del i att göra staden till en attraktiv arbetsplats. Svårigheter att rekrytera och en hög personalomsättning bäddar varken för en god arbetsmiljö eller en tillfredsställande kompetensförsörjning.

Måndag den 15 augusti kommer vi att samla medarbetare i staden som vill manifestera och göra sina röster hörda kring detta. Vi ses på Gustav Adolfs torg mellan klockan 16.00-18.00 och hoppas givetvis att stadens politiker vill möta oss där för samtal.