Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Ska symbolpolitik väga tyngre än klimatnytta?

Dagens ETC 21/4.
Dagens ETC 21/4.

Dagens ETC.

Vi har inte råd att ta lätt på de uppemot 10 miljoner ton koldioxidutsläpp som svensk elexport ett gott år kan tränga undan. Det vore att bortse från Sveriges största bidrag till den globala utsläppsminskningen, skriver Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler i en debattreplik.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Lennart Söder och Johan Ehrenberg efterlyser i artikeln ”Vill V behålla kärnkraften för att exportera el?” (Dagens ETC 21/4) ett klargörande kring Vänsterpartiets ställning till kärnkraften. Det är mycket enkelt. Vänsterpartiet vill avveckla kärnkraften och ha 100 procent förnybar energi senast 2040.

Söder och Ehrenberg har läst partistyrelsens förslag till ekologiskt-ekonomiskt program som ska beslutas på Vänsterpartiets kongress. När programmet behandlas av kongressombuden i maj innebär det slutpunkten på ett av de mest ambitiösa programarbeten som skett i Vänsterpartiet på årtionden. Målet är en samlad politik för att visa hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser.

Förslaget ska läsas i sin helhet och kanske är det därför Söder och Ehrenberg landar snett i sin kritik. Programmet är nämligen mycket tydligt: ”Kärnkraften är inte bara en osäker energikälla, den är också dyr och försvårar omställningen till en 100 procent förnybar energiproduktion”.

Vi vet att kärnkraften saknar framtid. Kärnkraften är inte bara dyr, osäker och utan lösning på slutförvarsfrågan. Den försvårar också den så viktiga omställningen till förnybar energi. Vänsterpartiet har därför länge ansett att avvecklingen av kärnkraft ska ske i takt med att förnybar energi byggs ut. Vad partistyrelsen nu föreslår är att ytterligare en faktor vägs in i avvecklingen: den svenska elexportens möjligheter att bidra till minskade utsläpp i våra grannländer.

Orsaken till denna lilla, men viktiga, justering handlar om det akuta hot klimatförändringarna utgör. Världen står på randen till en katastrof och en av de allra viktigaste orsakerna är kolkraften. Kolkraften dominerar fortfarande energiproduktionen i flera av våra grannländer. Vi har inte råd att ta lätt på de uppemot 10 miljoner ton koldioxidutsläpp som svensk elexport ett gott år kan tränga undan. Det vore att bortse från Sveriges största bidrag till den globala utsläppsminskningen. Frågan är: ska nationellt avgränsad symbolpolitik vägra tyngre än verklig klimatnytta och internationell solidaritet i energiomställningen?

Samtidigt är programskrivningar alltid ganska abstrakta och bara vägledande för konkreta beslut. Förslaget innebär att beslut om kärnkraftsavveckling ska väga in elexportens klimatnytta, men självklart inte dikteras av andra länders energipolitik. Vänsterpartiets stöd till effektskatt och höjd avfallsavgift är över huvud taget inte uppe för beslut utan ligger fast.

Partistyrelsens förslag till ekologiskt-ekonomiskt program lägger en bra grund för diskussionerna på kongressen. Klimatproblemen är ingenting som ligger i framtiden. Tvärtom drabbas människor redan idag hårt av översvämningar, torka och konflikter till följd av klimatförändringar. Vänsterpartiet vill bygga ett fossilfritt Sverige med hjälp av gröna jobb och arbetstidsförkortning. Vi vill ha ett Sverige där landsbygd och stad håller ihop och där en trygg välfärd är en självklarhet oavsett var i landet man bor. Det färdiga programmet kommer att visa att Vänsterpartiet är det bästa alternativet för en ekonomisk och en ekologisk politik som går hand i hand.