Debatt. .

2020-09-09 04:00
  • Antalet unga som uppger att de blivit utsatta för sexuella övegrepp har fördubblats sedan 2016. För att motverka förekomsten av sexuella övergrepp måste  sexualundervisningen förbättras enligt debattören. Foto: Isabell Höjman/TT
    Antalet unga som uppger att de blivit utsatta för sexuella övegrepp har fördubblats sedan 2016. För att motverka förekomsten av sexuella övergrepp måste sexualundervisningen förbättras enligt debattören.
  • Lisa Palm, Fi. Foto: Press
    Lisa Palm, Fi.
Puffetikett
Dagens ETC

Sexualundervisningen kan inte vänta – läget är akut

Vi kan inte vänta på att nyutexaminerade lärare ska komma ut i yrkeslivet för att få en bättre sexualundervisning. Elever som går på högstadiet och gymnasiet nu behöver det också. Därför föreslår Fi fem miljoner för ett sexlyft i Stockholms skolor, det skriver Lisa Palm, gruppledare Feministiskt initiativ.

Förra veckan presenterades Stockholmsenkäten 2020 som under­söker ungas levnadsvanor och det är allvarliga siffror som redovisas. Antalet unga som uppger att de blivit utsatta för sexuella övergrepp har fördubblats sedan 2016. Det är de högsta noterade siffrorna sedan 2002. Isabel Smedberg-Palmqvist som är ansvarigt borgarråd för skolan i Stockholm framhöll behovet av att ta ett grepp om sexualundervisningen och fasar över hur illa ställt det är. Anmärkningsvärd dubbelmoral med tanke på att sittande majoritet gång på gång ignorerar oss när vi lyfter unga tjejers utsatta situation. Nu senast genom att rösta nej till en motion om just behovet av ett sexlyft i stadens skolor. Ett förslag som vi la redan för ett år sedan.

För sanningen är att skol­enkäten inte är det första larmet om sexundervisningens brister. I samband med #metoo var det många elever som vittnade om sexuella övergrepp och trakasserier. Redan då lyfte eleverna själva behovet av en bättre undervisning och elev­initiativet Sexualundervisningen Ni Aldrig Fick (SNAF) startades.

Skolinspektionens granskning 2018 visade även de särskilt stora brister vad gäller frågor om samtycke, sexuella trakasserier, hedersproblematik och hbtq-inkludering. Lärarna själva säger att de ser ett stort behov av kompetensutveckling för att känna sig mer säkra i sin undervisning.

Under pandemin har också frågan om porrens påverkan på ungas sexvanor lyfts igen. Vi har läst vittnesmål från yrkesverksamma om unga tjejer som måste söka hjälp för smärtor i underlivet och skador efter att de pressats till ”hårt sex” och strypsex. Att unga människor konsumerar porr och har den så pass nära till hands har lett till att många ungdomar anser att det är deras primära källa till kunskap kring sex. Även om det finns delade meningar kring hur stor påverkan porren har på sexualitet blir det allt tydligare att något måste göras för att vända trenden kring ungas normer kring sex.

De grönblåa bör lämna parti­prestigen därhän och gå med på Feministiskt initiativs förslag om en genomlysning av sexualundervisningen. Läget är akut och varje dag som går innebär att fler unga tjejer riskerar att utsättas. Regeringen meddelade i förra veckan att kunskap om sex- och samlevnad blir obligatoriskt på lärarutbildningen vilket är ett steg i rätt riktning. Men tyvärr undantas förskollärarprogrammet vilket är olyckligt då normer och värderingar sätts redan från barnsben. För de unga som utsätts i dag kommer förändringarna dessutom för sent. Vi har inte råd att vänta på att nyexaminerade lärare kommer ut i yrkeslivet, eleverna som går i högstadiet och gymnasiet behöver få en rättvis sexualundervisning nu.

Därför vill vi nu att staden avsätter fem miljoner för ett sexlyft i Stockholms skolor.

Lisa Palm (Fi) 
Gruppledare Feministiskt initiativ Stockholm