Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Sexköpsbrott måste ge fängelse

Bild: Polisen

Dagens ETC.

Idag har riksdagen möjlighet att ta ett historiskt beslut när regeringen föreslagit en höjning av minimistraffet från böter till fängelse för att utnyttja kvinnor i prostitution. Det är uppenbart att nuvarande lagstiftning inte alls har den avskräckande effekt som krävs.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Sverige var först i världen att 1999 ta initiativ till den numera så kallade nordiska modellen mot prostitution och människohandel genom en sexköpslag som enbart riktar in sig på att straffa förövarna. Vår sexköpslag utgår från att prostitution medför skador både för individen och för samhället i stort. Därtill utgör prostitution en del av mäns våld mot kvinnor.

Idag har riksdagen möjlighet att ta ett historiskt beslut när regeringen föreslagit en höjning av minimistraffet från böter till fängelse för att utnyttja kvinnor i prostitution. Prostitution och människohandel är några av de allvarligaste formerna av organiserad brottslighet och innebär ett cyniskt utnyttjande av andra människor. Att som människa reduceras till en kropp som går att köpa och sälja är ett fundamentalt brott mot ens mänskliga rättigheter. Prostitution är kommersiell sexuell exploatering som genom upprepade kränkningar och våld medför såväl psykiska som fysiska skador för den som utsätts.

Ett bötesstraff står inte på något sätt i proportion till de livslånga skador och trauman som exploateringen innebär för den som utsätts och det borde även vara självklart att de som utsätts får brottsofferstatus.

Enligt en Sifo-undersökning från 2020 har var sjunde svensk man en positiv inställning till personer som köper sex, det vill säga medvetet utnyttjar en annan människa genom ersättning för ett sexuellt övergrepp. Tidigare studier på män som begår dessa övergrepp visar att den genomgående vanligaste anledningen som skulle få dessa män att sluta begå övergrepp är risken för fängelse och att vänner och familj därmed skulle få reda på övergreppen.

Praxis i den nuvarande sexköpslagen är att den gripne mannen får 50 dagsböter i straff, något som ofta delas ut på plats av den gripande polisen vid insatser mot exempelvis lägenhetsbordeller. Det innebär att straffet ofta är av sådan karaktär att omgivningen inte får veta att personen har begått brotten och många män fortsätter också utnyttja kvinnor i prostitution trots att de åkt fast tidigare.

Ett bötesstraff är helt enkelt inte tillräckligt för att denna grupp av män ska sluta och det speglar heller inte allvaret i brottet mot individen eller Sveriges ambitioner i kampen mot prostitution och mäns våld mot kvinnor.

I Brottsförebyggande rådets utvärdering av sexköpslagen konstateras att sexköpsbrottslighet förekommer i stor omfattning och på ett flertal olika arenor. Bara senaste månaden har det rapporterats om en massagesalong på Östermalm där 2 500 sexköpsbrott har skett på bara tre månader. Det är 28 brott om dagen – på en enda salong. Det är uppenbart att nuvarande lagstiftning inte alls har den avskräckande effekt som krävs och flera aktörer vittnar dessutom om att utnyttjandet av kvinnor i prostitution har ökat under senaste åren.

Samtidigt har sexköpslagen som sådan haft en viss normerande effekt på allmänhetens syn på prostitution och den har gjort Sverige mindre attraktivt för människohandlare i jämförelse med andra länder. Men för att lyckas stoppa exploateringen av kvinnor och barn så måste vi stoppa efterfrågan på sexuella övergrepp och män från att begå brotten. För det krävs att minimistraffet höjs till fängelse.

Vi uppmanar därför samtliga riksdagsledamöter att idag vara en del av en historisk skärpning av en sedan tidigare historisk lagstiftning. Vi som varje dag möter de kvinnor som hänsynslöst utnyttjas av svenska män är övertygade om att denna skärpning är ett viktigt steg i att minska efterfrågan på kvinnors kroppar och därmed bidra till att skydda fler kvinnor från att utnyttjas i den svenska moderna slavhandeln.