Debatt. .

2017-02-12 07:27
Bild: Pixabay

Sex timmars arbetsdag är inte lösningen

”Grön Ungdom delar målbilden av ett samhälle där människor mår bättre och har mer tid att ta sig an resten av sin vardag men vi tvivlar på generella arbetstidsförkortningar som en mirakellösning.”

Psykisk ohälsa och stress är vår tids stora folksjukdom. 2014 låg akut stressreaktion bakom 14 procent av sjukfallen i Sverige, vilket gör stress till den vanligaste orsaken till sjukskrivning, enligt Försäkringskassan. Mellan 2012 och 2014 ökade antalet pågående sjukfall i psykiska diagnoser med hela 48 procent – varav den största ökningen skett hos kvinnor.

Trots att Sverige är ett land med goda livsvillkor och en starkt växande ekonomi ser vi gröna med oro på att utvecklingen mot det socialt hållbara samhället går åt fel håll. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Miljöpartiet har länge varit kritiska till arbetstiden i dess nuvarande form. Teknikutveckling och välutbildad arbetskraft möjliggör idag för oss att producera mer under en arbetad timme än tidigare. Varför måste vi då jobba lika mycket och lika reglerat som för 40 år sedan? Ur detta har en tanke väckts om en generell arbetstidsförkortning där normalarbetstiden sänks från nuvarande 8 timmar till 6 timmar med bibehållen lön.

Det innebär att vi då skulle anställa fler som då får dela på jobben som behöver göras. Detta ska i teorin leda till färre sjukskrivningar, effektivare arbetsdagar och en samhällsekonomisk vinst som är större än de ökade personalkostnaderna. Grön Ungdom delar målbilden av ett samhälle där människor mår bättre och har mer tid att ta sig an resten av sin vardag men vi tvivlar på generella arbetstidsförkortningar som en mirakellösning.

Sextimmarsförsöket på äldreboendet i Svartedalen var efterlängtat från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, inte minst för att problemen med stress och sjukskrivningar varit som värst inom den kvinnodominerade välfärden. Vi var många som hoppades på att projektet skulle bli ett starkt bevis för att en kortare arbetstid gör tydlig skillnad i praktiken och därigenom var värd investeringen för arbetsgivaren, som i detta fall var kommunen.

Ett och ett halvt år senare kan vi dock se att så inte blev fallet. Sjukfrånvaron minskade med endast 0,6 procent medan projektet kostat ungefär tio miljoner för kommunen att genomföra. Sextimmarsdagen har även testats inom hemtjänsten i Kiruna, där personalen ansåg att arbetet förblev tungt alldeles oavsett de kortare dagarna. Medan Kirunaförsöket blev för dyrt för att upprätthållas kan vi dra lärdomen att det främst är den dagliga arbetsmiljön och övriga villkor inom vården som bör förbättras – snarare än sänka arbetstiden. Vi måste våga erkänna att försöken inte varit tillräckligt lyckade för att kunna fortsätta driva frågan på ett trovärdigt sätt. 

Det finns sextimmarsförsök inom privat sektor som har varit lyckade. De mest omtalade och långvariga exemplen, Toyota i Mölndal och konsultbolaget Brath i Örnsköldsvik, har visat att arbetstidsförkortning kan fungera. Samtidigt trycker företag som själva kommit överens om kortare arbetsdagar på att förmågan att förkorta arbetstiden helt och hållet beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs och vad de anställda ska utföra under en arbetsdag.

Av detta och de kommunala försöken att döma vore exempelvis en lagstiftning om kortare arbetstid ett hårt slag mot landets företag och kommuner. Vi tror dessutom, precis som med lön och övriga arbetsvillkor, att arbetsmarknadens parter är bättre än riksdagen på att komma fram till hur arbetstiden bör regleras inom branscherna.

Nyligen berättade Isabella Lövin för DN att hon inte anser att en generell arbetstidsförkortning är aktuell. Hon är precis som Grön Ungdom mer intresserad av ett system med en mer flexibel arbetstid. Många människor känner att vardagen är ett pussel där alla bitar helt enkelt inte går ihop.

Vänner och familj, studier, hushållssysslor, kulturupplevelser, träning och engagemang i civilsamhället är delar av det vardagspussel som i dagsläget behöver byggas runt vår fasta dagliga arbetstid. Vi tror, precis som modern stressforskning säger, att alla inte nödvändigtvis behöver jobba kortare dagar – utan snarare att många skulle må bättre över att få anpassa sin dagliga arbetstid i större grad utifrån vad ens egna vardag kräver. Det är dags att sluta se sextimmarsdagen som ett mål, och hitta medlen som bygger ett hållbart samhälle som fungerar i praktiken.

Skriva debatt i Dagens ETC?

Har du en idé eller en färdig artikel? Tveka inte att mejla tilldebatt@etc.se

Grön Ungdom 
Oliver Björklund, Arbetsmarknadspolitisk talesperson Grön Ungdom Andrea Byding, Språkrör Grön Ungdom Uppsala Alice Josephson, Språkrör Grön Ungdom Uppsala och förbundsstyrelsekandidat Khaled Maana, Språkrör Grön Ungdom Helsingborg Tiemon Okojevoh, Styrelseledamot Grön Ungdom Stockholmsregionen