Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Sex studentkrav på den nya regeringen

Bild: Veronica Johansson/SvD/TT

Dagens ETC.

En ny regering ska nu till­träda och vi från SSCO kommer att ställa höga krav på de ­regeringsbärande partierna gällande studentpolitiken. Vi förväntar oss att högre utbildning blir en prioriterad fråga, för det finns mycket att ta tag i. Här följer några av våra prioriterade krav.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

1. Skydda den akademiska friheten

Sverigedemokrater har ofta uttalat sig om och motionerat för att inskränka den akademiska ­friheten i form av att strypa all statlig ­finansiering till ”utbildningar med huvudfokus kopplat till ­genusteori”, och att genus­forskning och ­-utbildning inom ”övriga ­ämnesområden bör undvikas i ­högsta möjliga mån”. Vi kräver att den kommande regeringen aktivt arbetar för att skydda de ­grundläggande värden som är avgörande för att bibehålla vår akademiska frihet och fri högre utbildning.

2. Förbättra studiemedlet

I storstadsregionerna tvingas majoriteten av studenterna att arbeta extra vid sidan om sina studier för att få ekonomin att gå ihop. Hyran för en studentetta ligger ofta uppemot 6 000–8 000 kronor i månaden. Det går inte ihop med studiemedlets nuvarande nivå. Alla studenter har olika förutsättningar och vi behöver ett inkluderande studiemedelssystem som passar olika grupper. Partierna är splittrade i frågan om höjt studiemedel, och vi uppmanar därför samtliga att lyssna på studentorganisationerna och omedelbart utreda hur studiemedlet ska utvecklas för att bli mer träffsäkert och i tiden.

3. Återinför ett reformerat investeringsstöd

Det är olyckligt att samtliga partier i det nya regeringsunderlaget säger nej till ett nytt investeringsstöd. Det är ett viktigt stöd som har genererat många studentlägenheter runtom i landet. I storstäderna har stödet varit mindre träffsäkert, men att återinföra ett reformerat investeringsstöd skulle kunna stimulera byggandet och minska både bristen på studentbostäder och förbättra den dysfunktionella bostadsmarknaden i övrigt.

4.Ta bort åldersgränser för studenter för bostadsbidraget

Till skillnad från många andra grupper blir studenter än mer ekonomiskt utsatta med stigande ålder. Att ta bort åldersgränsen för studenter är en mycket enkel åtgärd som skulle öka chanserna för många att genomföra sina studier och ta sin examen – med hälsan i behåll. Vi uppmanar samtliga partier att inkludera studenters bästa i de beslut som fattas framöver i denna fråga.

5. Höj anslagen till studentkårerna

Efter kårobligatoriets avskaffande 2010 går många studentkårer på knäna. Lösningen blir ofta att lärosätena går in med ekonomisk stöttning, vilket försätter studentkårerna i beroendeställning till dem som de ska granska. Ett höjt anslag skulle borga för starka handlingskraftiga studentkårer och ett stärkt studentinflytande som skulle ge bättre och högre kvalitet vid landets utbildningar. Vi sätter stort hopp till att Kristdemokraterna att förmå sina kollegor att se vikten av denna åtgärd och förhandla fram ett höjt statligt anslag till studentkårerna.

6. Bredda rekryteringen till högre utbildning

De fyra partierna har talat flitigt om repressiva åtgärder för att komma till bukt med kriminaliteten i samhället, mindre om den enorma potential som finns i samma områden. Satsning på god kvalitet i skolan behöver inkludera ett tidigt fokus på att motivera och inge självförtroende hos eleverna som potentiella studenter inom högre utbildning. Att aktivt satsa på breddad rekrytering är att satsa på långsiktiga hållbara samhällen och stadsdelar.