ETC Uppsala

Debatt: Satsa på vårdpersonalen

Bild: Bild: Stina Stjernkvist/TT

ETC Uppsala. Tack vare Vänsterpartiets förhandlingar med regeringen har Region Uppsala fått 72 miljoner kronor till att förbättra arbetsvillkoren för vårdpersonal. Sedan tidigare finns också 34 miljoner från den så kallade professionsmiljarden. Det som krävs nu är en handlingsplan för hur pengarna ska användas på bästa sätt.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte ETC Uppsala som står för åsikten.

Vänsterpartiet i Region Uppsala har i vår budget presenterat en rad olika förslag på hur personalen skulle kunna stärkas. Vi vill ge sjuksköterskor som vidareutbildar sig full lön under studietiden, gärna enligt den modell som Vårdförbundet förespråkar och den nya kompetensen ska ge tydligt avtryck i lönekuvertet från dag ett. Dessutom ska all personal ha rätt till regelbundna utbildningsinsatser för att bibehålla och utveckla sin yrkeskompetens.

I dag är stora delar av vården sårbar på grund av personalbrist och en låg grundbemanning. Det leder inte bara till att personalen mår sämre och får stressa mer. Vårdplatser hålls även stängda på grund av brist på framför allt specialistsköterskor. En bättre personalsituation, där fler väljer att stanna kvar inom vårdyrket, kanske vidareutbildar sig och orkar arbeta heltid, leder till färre vakanta tjänster och på sikt kortare vårdköer för patienter. Därför behövs en högre grundbemanning inom vården.

Utöver personalsatsningar vill vi även se riktade satsningar inom primärvården på distriktssköterskor och arbetet mot psykisk ohälsa. Det räcker inte bara att bara öka resurserna till primärvården. Det behövs också ett klargörande av vad pengarna ska användas till, för att de ska komma patienterna med störst behov till del.

Distriktssköterskorna står för en trygghet och kontinuitet för många äldre och multisjuka. Därför är det viktigt att distriktssköterskemottagningarna hålls öppna och bemannade, även på små orter på landsbygden. Vänsterpartiet vill även undersöka möjligheten att öppna fler mottagningar i länet på platser där det i dag är långt till närmsta vårdmottagning. Vi tycker också att ett besök hos distriktssköterskan ska vara avgiftsfritt.

Vänsterpartiet har också på riksplanet förhandlat fram mer resurser till förlossningsvården. För Region Uppsalas del gör de drygt 30 miljonerna till förlossningsvården att det är möjligt att anställa fler barnmorskor. Men framför allt vill vi se en förstärkning av barnsjuksköterskor i neonatalvården, det vill säga vården av för tidigt födda barn, där situationen i dag tidvis är ansträngd.

Det är möjligt att bygga upp en god vård, där personalen mår bra och där patienter får den vård de behöver i rätt tid. Men det krävs ordentliga satsningar och en tydlig handlingsplan. Vänsterpartiet har det.