Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Satsa på fler turer i stället för att jaga plankare

Bild: Foto: Hasse Holmberg / TT

Dagens ETC.

Biljettkontroller i kollektivtrafiken i Stockholm riskerar att öka smittspridningen och sänder fel signaler till resenärerna. Sätt in flera turer och minska trängseln istället för hårdare tag mot plankare, skriver Anna Sehlin, oppositionsregionråd för Vänsterpartiet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

SL har återupptagit sina biljettkontroller trots att coronapandemin inte har avtagit. SL menar att antalet fuskare fördubblats mot det normala, medan antalet resenärer halverats. Fuskåkare och minskat resande under Corona beräknas ha inneburit förlorade intäkter på 100 miljoner i veckan.

Samtidigt är trängseln stor på vissa turer – en smittorisk i sig som SL inte har förebyggt. Vi har inte heller fått några tydliga signaler om  att epidemin i Sverige är på tillbakagång. Trots det vill SL utsätta sin personal och sina resenärer för en smittorisk.

Indragna turer i pandemins inledning ökade trängseln och minskade tilltron till SL – det är tufft att vara resenär om det är osäkert om bussen eller tåget kommer och det känns givetvis oroligt under en epidemi att trängas bland andra resenärer. Trafiken återgick sedan till normala turer, men ur smittsynpunkt hade det varit bra att öka turerna där trängseln är som störst. Det hade också kunnat öka förtroendet för SL och stärka viljan att betala för biljett. I stället är den blågröna politiken för Stockholms kollektivtrafik att sänka populariteten för SL men kavla upp ärmarna mot resenärerna.

Självklart är det mycket problematiskt att SL blöder pengar. Men hela samhället befinner sig i en extraordinär situation. Liv och hälsa för befolkningen måste rimligen komma först i all myndighetsutövning. Och SL:s biljettkontroller är en tydlig myndighetsutövning, med både konkret och symbolisk betydelse.

Nu ska biljettkontrollerna ske vid avstigning, för att undvika smittspridning. SL meddelar att två utsträckta armar är tillräckligt avstånd och att kontrollanterna kommer att ha tillgång till handsprit och plasthandskar.

Vänsterpartiet ställer sig frågande till om detta i praktiken kommer att förhindra smittspridning, och om det skickar rätt signaler till resenärerna. För att handsprit ska hindra smitta är det viktigt att använda ordentlig mängd, täcka hela händerna inklusive handrygg, mellan fingrarna och alla fingertoppar. Är det praktiskt möjligt för en kontrollant mellan varje passagerare? Finns det risk för att SL-korten och kortläsarna ändå sprider viruset? Kommer SL att utföra biljettkontroller vid de turer som idag är drabbade av trängsel och går det då i verkligheten att hålla avstånd mellan kontrollanter och resenärer? Eller måste SL nöja sig med kontroller där det är glesare mellan resenärerna och hur kan det i så fall ge behövliga intäkter?

Vänsterpartiet vill göra kollektivtrafiken attraktiv, ett bra alternativ till bil. Det ska vara tryggt, begripligt och bekvämt för att även på längre sikt bygga förtroendet från resenärerna och minska benägenheten att planka. Vid det här laget måste alla beslutsfattare nåtts av den krassa insikten att alla inte kan jobba hemifrån. Att kassapersonal, sjukvårdare, städare och många andra måste ta sig till sina arbetsplatser även i coronatider. Även ur miljösynpunkt vill vi att kollektivtrafiken ska vara ett alternativ till bil för så många stockholmare som möjligt. Vi har stor förståelse för att den som ska till jobbet väljer bilen om det är möjligt, om kollektivtrafiken upplevs både trång och opålitlig. Vi anser att SL:s personal har rätt till en trygg och smittfri arbetsmiljö. Återinförda biljettkontroller verkar i det här läget kontraproduktivt eller rentav cyniskt.

Inga mer indragna turer. Hellre ökade turer för att minska trängseln. Inga mer hårdare tag mot plankare och ordningsstörare. Hellre ökat förtroende för kollektivtrafiken och dess personal.