Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Säkerhetspolitiken får inte reduceras till försvar

Bild: Bild: Yvonne Åsell/TT

Dagens ETC.

Ett Natomedlemskap höjer spännings- och rustningsspiralen i vårt närområde vilket minskar vår säkerhet. Svaret måste bli ett radikalt annat.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Säkerhetspolitik har i Sverige reducerats till försvarspolitik. Och försvarspolitiken reduceras till det militära försvaret.

FN-begreppet ”mänsklig säkerhet” tar fasta på också andra hot: klimatförändringar, terrorism, pandemier, it-säkerhet, (importberoende av) livsmedel, fossila bränslen och mediciner.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8

Det civila försvaret börjar talas om och den nytillsatta försvarsberedningen har som första uppgift att undersöka hur ett fungerande totalförsvar (militärt plus civilt) ska kunna återuppbyggas i en relevant, modern form. Men hittills är det bara nålpengar – 100 miljoner för planering – avsatta, medan debatten och besluten som rör miljarder handlar om nya versionen av 60 Gripenplan (35,6), beställning av två ubåtar (8,2) och missilförsvar (20–30).

”Principiellt kan säkerhetspolitiken rymma två element: direkta försvarsåtgärder mot angrepp eller politiska åtgärder avsedda att minska konfliktrisker, motverka internationell spänning och förhindra att hot och väpnade konflikter uppstår.” (NE 2015). Sveriges säkerhet har under 200 år säkrats av den militära alliansfriheten kombinerat med initiativ för rustningskontroll, avspänning, diplomati, nedrustning.

I stället för en hoptvinning med en militärallians medan den andra delen av säkerhetspolitiken ligger i träda. Mantrat som återkommer är att ”säkerhet bygger vi tillsammans.” Läs: med Nato. Det kan låta ganska likt Olof Palmes och Willy Brandts tes om ”gemensam säkerhet”, men betyder i princip motsatsen.

Gemensam säkerhet bygger på att min säkerhet ökar om den tänkta motparten också upplever sig säker. Dagens mantra bygger på motsatsen: genom en ständigt stigande spiral retoriskt, övnings- och rustningsmässigt ska vi bli tryggare.

Nato ses som vår frälsarkrans, trots de katastrofala erfarenheterna av Natoinsatserna i Afghanistan och Libyen och Natoländers krig i Irak. Alla, som förutom mänskliga lidanden och dödsoffer i många hundratusental, varit planteringsmyllan för al-Qaida, Daesh med flera, med åtföljande flyktingkatastrofer.

Ryssland och dess folkrättsbrott på Krim och i Ukraina ses som beviset för att också vi i Sverige och hela Nato är hotade. Av ett Ryssland som har 4,5 procent av världens rustningskostnader att jämföra med USA:s 34 procent.

Ett Natomedlemskap höjer ytterligare spännings-, övnings och rustningsspiralen i vårt närområde vilket förstås minskar vår säkerhet. Då ingen i nyktert tillstånd räknar med ett isolerat stormaktsanfall på Sverige, så är det risken för att bli indragen i en större konflikt i vårt närområde som motiverar både Värdlandsavtal och – enligt Alliansen – Natomedlemskap. Då, men bara då, får vi försvarsgarantier. Men den enda garantin vi får är att i ett sådant scenario är vi med i kriget från dag ett.

Enligt de mest krigiska på allians-sidan ska vi också bistå våra baltiska grannar om de blir attackerade. Det vill säga: våra försvarsproblem löses med Natomedlemskap. Men det räcker inte för balterna om inte också Sverige för första gången sedan stormakts-tiden galopperar över Östersjön och förklarar Ryssland krig. För sådana äventyr räcker det nog inte ens med att uppfylla Natos krav på sina medlemmar om minst 2 procent av BNP till försvaret – för Sverige nära nog en fördubbling av dagens försvarskostnader på 46 miljarder.

Svaret måste bli ett radikalt annat. Mänsklig säkerhet i fokus för alla typer av hot. Använda hela den säkerhetspolitiska paletten med diplomati (inte minst via OSSE), förtroendeskapande åtgärder (Open Skies), nedrustningsinitiativ (förbud mot kärnvapen), myndighetssamverkan (typ Kustbevakningen), forskningssamarbete (Östersjörådet), mellanfolkliga kontakter etcetera.

Det militära försvaret: målsättningen ska vara att kunna hävda territoriet i fredstid och ha en rimligt hög tröskel i ofred. Därför: minska detaljstyrningen (riksdagen beslutar på kompaninivå), återinför värnplikten och lär av och samarbeta än mer med Finland. Och stanna utanför Nato.

Följ Abraham Lincolns devis: Håll dig väl med din granne, men bygg ett högt staket.

Tema: Säkerhetspolitik

l Under sommaren kommer Dagens ETC att presentera ett antal teman på debattsidan. Tanken är att lyfta viktiga frågor, utan tvång på snärtiga utspel. Här handlar det om visioner, längre perspektiv och reflektion.

l Ett tema är säkerhetspolitik. Hur ska Sverige vara tryggt om tio år? Vilka är utmaningarna? Hur ska Sverige förhålla sig till Nato? Vad kommer EU att ha för funktion?

00:00 / 00:00