Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Sänkta drivmedelsskatter göder Putins krigskassa

Bild: Pontus Lundahl/TT

Dagens ETC.

Vi tycker det är djupt ohederligt att i dessa tider presentera åtgärder som låser fast svensk lands- och glesbygd i fossil­beroende, samtidigt som man i praktiken öppnar upp för ökade tillskott till Putins krigskassa, skriver SSU.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Under de senaste veckorna har de sve∞nska drivmedelspriserna debatterats flitigt. Den ryska invasionen av Ukraina har inte bara lett till förödande konsekvenser i närområdet, där över tre miljoner människor har flytt landet, utan påverkar också omvärlden – ett exempel på detta är den svenska bränsle- och energi­försörjningen. Samtidigt som det nu är viktigt att mildra de ekonomiska konsekvenserna för de som är beroende av sina bilar måste vi se till kärnan i problemet: vi måste frigöra oss från beroendet av Putins fossila resurser.

Sverige är, i jämförelse med andra EU-länder, relativt självständiga när det gäller vår bränsle- och energiförsörjning. Tack vare stora klimatinvesteringar tidigt är vårt beroende av rysk olja och gas betydligt mindre än i andra europeiska länder. Samtidigt är det uppenbart att vi har lång väg kvar innan vi står helt fria från importen av Putins fossila bränslen. Vi måste nu göra investeringar, både på kort och lång sikt, för att göra det enklare för fler att ställa om.

Samtidigt som konsekvenserna av fossilberoendet visar sig runt om i vårt land presenterar Vänster­partiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna olika förslag som alla innebär en enorm subventionering av fossila bränslen. Vi tycker det är djupt ohederligt att i dessa tider presentera åtgärder som låser fast svensk lands- och glesbygd i fossilberoende, samtidigt som man i praktiken öppnar upp för ökade tillskott till Putins krigskassa. Vi vill istället kraftig subventionera fossilfria alternativ och erbjuda människor en reell möjlighet att bryta sig loss från beroendet av fossila bränslen. 

Därför föreslår SSU fyra reformer för att snabbt minska fossilbränsle­beroendet och kompensera för de ökade kostnader som hushållen nu står inför.

För det första: vi måste kraftigt öka de statliga anslagen till regionerna för att göra kollektivtrafiken till ett möjligt och attraktivt alternativ för fler. Turtätheten måste öka och rutterna justeras så att idag otrafikerade områden omfattas. På kort sikt vill vi även se en kraftig subventionering av biljettavgifter i kollektivtrafiken runt om i hela landet, för att på sikt fasa ut biljett­avgifterna helt och hållet. 

För det andra: vi måste göra det lättare för fler att byta från fordon som drivs av fossilt drivmedel till fordon drivna av fossilfria alternativ. Kollektivtrafiken är emellertid inte en möjlig reseform för alla. Många svenska hushåll är idag beroende av sina bilar för att få vardagen att gå ihop. Därför vill vi se en höjd miljöbonus till elbilar för dem som bor i lands- och glesbygds­kommuner. Dessutom vill vi införa 30 000 kronor i skrotningspremie för dem som köper en ny eller begagnad elbil, om de samtidigt skrotar sin gamla fossilbil. För de som istället vill privatleasa så vill vi se en skrotningspremie om 1 000 kronor per månad under leasingperioden om de samtidigt skrotar sin gamla fossilbil. På så vis gör vi övergången till fossilfri mobilitet ekonomiskt möjligt för alla dem som är beroende av bilen men inte vill vara beroende av fossila bränslen.

För det tredje: genomför den största gröna reformeringen i ­modern tid. Avsätt ytterligare resurser för en snabb och bred utbyggnad av laddstolpar i Sveriges lands- och glesbygdskommuner och använd det statliga energi­bolaget Vattenfall till att kraftigt bygga ut ladd­infrastrukturen där marknaden idag misslyckas även med stora investeringsstöd. Genomför en kraftig utbyggnad av det svenska elnätet och skrota tillfälligt det kommunala vetot mot havsbaserad vindkraft. Dessutom krävs en energilagring när vi går mot mer förnybar energiproduktion. Därför krävs en utredning om hur ett transportsystem med en betydande andel elbilar med stora batterier kan integreras på ett smart sätt med Sveriges elsystem och bli en tillgång istället för ett hinder.

Vi välkomnar att regeringen tar denna kris på största allvar och gör sitt för att mildra de ekonomiska konsekvenserna som har uppstått för de svenska hushållen. Inte minst menar vi att det tillfälligt ökade bostadsbidraget för barn­familjer är en effektiv omfördelande åtgärd för att kompensera för de höga energikostnaderna. Samtidigt är det för oss uppenbart att vi inte kan kompensera för skenande världsmarknadspriser för evigt.

Svensk lands- och glesbygd ­måste få möjligheten att bryta sig loss från beroendet av fossila resurser. Det är inte hållbart att de svenskar som bor utanför stads­kärnan behöver möta tuffa ekonomiska konsekvenser varje gång läget i världen är oroligt. Vi vet att viljan att ställa om är stor runt om i vårt avlånga land. Politiken måste nu ta vara på den viljan och sänka tröskeln till den gröna omställningen för alla svenska hushåll.