Debatt. .

2020-07-03 17:01
Puffetikett
Dagens ETC

Sabuni har missförstått vad facket handlar om

Det stora problemet på svensk arbetsmarknad är att många grupper idag saknar anställningstrygghet, inte att de har för mycket av den. Det skriver Linda Palmetzhofer, tillförordnad ordförande i Handelsanställdas förbund, till Nyamko Sabuni (L).

”Idag har vi ett fack som enbart skyddar de som redan har ett arbete.” Så sa Nyamko Sabuni (L) när hon frågades ut i P1:s partiledarintervju den 2 juli, och fortsatte sedan med att säga att fler måste få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Den så kallade lösningen som hon förespråkar är minskad anställningstrygghet genom att reformera Lagen om anställningsskydd, LAS.

Nyamko Sabuni verkar tyvärr ha missförstått vad facket handlar om. Att kämpa för att alla som kan jobba ska ha ett jobb är en grundpelare i vår fackliga strävan. Arbetslöshet drar isär ett samhälle, och den som saknar ett jobb går miste om den tillhörighet och gemenskap som ett arbete kan innebära. Arbetslöshet ökar också inkomstklyftorna, vilket i längden skapar ett mer ojämlikt och segregerat samhälle. Slutligen är arbetslöshet den värsta fienden mot vår strävan att förbättra villkoren på arbetsmarknaden. Att åstadkomma trygga jobb med goda löner är mycket lättare när många är sysselsatta än när arbetslösheten är hög. Därför är full sysselsättning en bärande princip i vårt fackliga arbete för att förbättra för Sveriges arbetstagare.

Fackföreningsrörelsen och Nyamko Sabuni är alltså överens om att arbetslösheten måste bekämpas. Våra åsikter går däremot isär hur det ska göras.

Vår syn är att arbetslöshet beror på att det inte finns tillräckligt med jobb och att arbetslösa i många fall saknar rätt utbildning för att kunna ta de jobb som finns. Lösningarna är egentligen självklara: investera i välfärd, infrastruktur, bostäder och grön omställning för att skapa nya arbetstillfällen. Satsa på utbildning, trygghetssystem och arbetsmarknadspolitik så att människor rustas för att ta jobben som skapas.

Det är ett fantasiargument att det skulle bli fler jobb för att det blir lättare att säga upp människor. Men ändå tycks det vara svensk borgerlighets främsta förslag på lösning.

För det första är det stora problemet att många grupper idag saknar anställningstrygghet, inte att de har för mycket av den. Fråga hon som jobbar timmar i kassan på mataffären, han som är sms-anställd i en klädbutik eller den som jobbar deltid och är beroende av extrapass för att gå runt. Företag anställer den arbetskraft de behöver, men det är alldeles för enkelt att anställa otryggt så att de anställda kan bli av med jobb och inkomst när som helst och hur som helst.

För det andra är det inte heller svårt för företag att säga upp fastanställda. Det är bara att kalla till en förhandling om arbetsbrist. Idag måste det dock ske på ett schyst sätt och inte helt godtyckligt. En rimlig ordning för att inte all makt ska ligga i arbetsgivarens händer och garantera trygghet för de som jobbar.

Vi är alltså även helt eniga med Nyamko Sabuni om att LAS behöver förändras. Lagen har blivit som en schweizerost med bristfälligt skydd till och med för de som har en fast heltidsanställning. Men inom många branscher, särskilt de kvinnodominerade, har mindre än hälften en sådan anställning. Inom handeln är det enbart 25 procent av kvinnorna som är fast anställda på heltid. Visstids- och deltidsanställda lever i ostens hål och saknar i princip trygghet och skydd helt och hållet, precis som de som saknar arbete.

På många sätt är arbetsmarknaden redan idag indelad i ett A- och ett B-lag. Kvinnor, unga och människor som är nya i Sverige har ofta otrygga anställningar. Genom att öka otryggheten på arbetsmarknaden förstärks den indelningen, vilket riskerar att öka både segregationen och ojämlikheten.

Nyamko Sabuni tycker att Stefan Löfven borde lyssna mindre på facket. Jag tycker att Sabuni borde lyssna mer. På så vis kan hon i framtiden undvika denna typ av missuppfattning. Kampen mot arbetslösheten är gemensam, även om våra förslag skiljer sig åt. LAS måste förändras, även där är vi eniga. Jag träffar dig gärna och berättar mer om hur handelns anställda ser hur arbetsmarknaden kan förbättras.

Linda Palmetzhofer 
Tillförordnad ordförande, Handelsanställdas förbund