Hoppa till innehållet

EU

Debatt: Så kan vi knäcka skatteparadisen

Bild: Shutterstock

Dagens ETC

I år inför EU-länderna en gemensam miniminivå för företagsbeskattning. Men betydligt fler EU-åtgärder behövs för att stoppa skatteflykt och sekretess i skatteparadis. En åtgärd är ett europeiskt förmögenhetsregister.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Kritiska röster såsom Sara Skyttedals Folklistan och Sverigedemokraterna pekar ut EU som en elitistisk institution som begränsar medlemsländers möjligheter att bedriva politik för vanligt folk. Lösningen ska vara att “göra EU lagom igen” och ta Sverige längre bort från samarbete. Men det internationella samarbetet är oumbärligt för att få stopp på en av dagens främsta ojämlikhetsmotorer – den globala skatteflykten. 

I en ny rapport föreslår S-studenters ekonomisk-politiska nätverk två reformer för Socialdemokraterna att driva i EU för att genom ökat samarbete stoppa skatteflykten: en globalt stadgad miniminivå för bolagsskatt på multinationella bolag om 25 procent och ett europeiskt förmögenhetsregister. 

Skatteflykten hos multinationella företag ökade explosionsartat fram till nyligen. Ungefär en tredjedel (!) av deras vinster flyttas årligen till skatteparadis. Sverige förlorar årligen nära 24 miljarder kronor årligen från denna skatteflykt. Det skulle räcka till att höja månadslönen med 6 000 kronor för alla  landets undersköterskor, sjuksköterskor och lärare.

Staten förlorar inte bara skatteintäkter på multinationella bolags (lagliga) skatteplanering, utan även individers (olagligt) gömda förmögenheter. Superrika affärsmän och gängkriminella har ofta hemligt ägande av fastigheter, värdepapper och lyxyachter i skatteparadis. I Sverige uppskattades nära en femtedel av de 1 000 rikaste svenskarnas tillgångar – nära 300 miljarder kronor – gömmas i skatteparadis under 2000-2009. Som konsekvens kan superrika ofta betala lägre skatt än vanliga löntagare.

Länge har förslag för att stoppa skatteflykten avfärdats som slag i luften eller som något som hör hemma i sagoberättelser. Detta är inte (längre) sant. Numera  är 140 länder — bland annat USA, Kina, Indien, EU, Cypern och Panama — eniga om regler som beskattar multinationella bolags intäkter med en lägsta skattesats på 15 procent. Alla EU-länder, inklusive Sverige, inför regelverket i år. Därtill har superrikas hemliga konton i skatteparadis halverats globalt (!) de sista tio åren, då stater numera automatiskt blir notifierade om medborgare sätter in pengar på utländska konton.

Dagens globala politik mot skatteflykt är fortfarande otillräcklig. Bolagsskattegolvet är klart lägre än den genomsnittliga bolagsskatten globalt och kryphål i lagstiftningen undantar upp mot en tredjedel av vinsten från beskattning. Internationellt samarbete mot gömda förmögenheter har ökat regelefterlevnaden drastiskt, men EU uppskattar att de gömda förmögenheterna globalt fortfarande uppgick till ungefär 32 biljoner (!) kronor i skatteparadis vid slutet av 2022. 

Vi föreslår två reformer somSocialdemokraterna bör driva i EU: 

  • Den globala minimiskatten på multinationella bolag borde höjas till 25 procent. När minimiskatten mer liknar genomsnittliga skattenivån tas ekonomiska beslut efter värdeskapande istället för skatteminimering. Införandet skulle öka svenska skatteintäkter med 36-44 miljarder kronor – mer än samtliga regioner och kommuners underskott 2024 om 31 miljarder kronor. 
  • Europeiskt förmögenhetsregister. Med bättre insyn i vem som äger vad kan stater säkra skatteindrivning och allmänhetens insyn i vem som äger kritisk infrastruktur. 
Ingen nation kan ensam stoppa skatteflykten. Utan internationella avtal är politikernas händer bundna.

Svenska regeringar har länge tvivlat på internationell skattepolitik. Rädsla för att federalistiska EU-tentakler ska hota Sveriges självstyre missar dock målet. Ingen nation kan ensam stoppa skatteflykten. Utan internationella avtal är politikernas händer bundna. Höjd bolagsskatt? Då investerar inte bolag i Sverige! Arvsskatt? Då sätter de rika in pengarna i schweiziska bankkonton! 

Det socialdemokratiska arbetarpartiet bör ställa sig bakom dessa förslag och driva dem i såväl valrörelsen som i Europaparlamentet under den kommande mandatperioden. Ett starkare EU handlar om att samarbetet ska öka — inte minska — där det behövs. EU ska inte vara lagom hårt mot skatteflykten.

Ämnen i artikeln