Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Så länge vi finns får ni 
aldrig inskränka asylrätten!

Agera efter våra uppmaningar och stå på rätt sida av historien, skriver debattörerna.
Agera efter våra uppmaningar och stå på rätt sida av historien, skriver debattörerna. Bild: Bild: Tomas Oneborg/SVD/TT

Dagens ETC

Partierna premierar att skapa en gemensam migrationspolitik som bara gynnar deras samarbete och inte migranterna. Värdet av en samlad politik är inte större än en rättvis politik, skriver företrädare för Sveriges ungdomsorganisationer.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Sveriges barn- och ungdomsorganisationer är tydliga – asylrätten får aldrig inskränkas! Ungdomsrörelsen kommer aldrig att kompromissa med det. Inte 2015 när våra medlemmar stod på tågperronger och välkomnade flyktingar och inte heller nu. Runtom i världen ser vi en tillbakagång av rättigheter. Sverige är tyvärr inte är ett undantag. Under den senaste tiden har riksdagens partier debatterat en ny inriktning på Sveriges migrationspolitik där volymmål ska sättas upp, människor på flykt ska hållas borta och familjer ska splittras. Att våra förtroendevalda i riksdag och regering inte skyddar de allra svagaste i samhället som flyr diktatur, förtryck och död visar på den populism som finns i svensk politik.

Migrationspolitiken i Sverige bygger på bortförklaringar om hur omöjligt det är att ge flyktingar tillträde till sina rättigheter. Samtidigt har vi sett hur politisk vilja under Coronakrisen har lyckats ställa om vårt samhälle under kort tid. Allt är möjligt, när vi vill. Det som nu istället sker är en stor besvikelse. Civilsamhället är demokratins beskyddare och vi varnar nu riksdagen och regeringen om att ni kompromissar med vår liberala demokrati. Ingen rättighet eller frihet får någonsin inskränkas.

Volymmål är ett förslag som den parlamentariska migrationskommittén föreslår och än så länge är regeringen splittrad i frågan. Vi kan inte sätta ett tak på hur många som har rätten att söka asyl och frihet från krig, förföljelse och tortyr. Det får aldrig finnas ett förslag eller en splittring som innebär inskränkningar av rättigheter oavsett hur normaliserat det har blivit i Europa. Genom detta inskränks även barnrätten och lagen om barnkonventionen. Vi kräver att volymmål förkastas, permanenta uppehållstillstånd återinförs, familjeåterförening garanteras, lagliga vägar säkras och åldersbedömningar avskaffas. 

Vi uppmanar Socialdemokraterna att lyssna på sina gräsrötter. Vi uppmanar Miljöpartiet att inte backa som tidigare. Vi uppmanar samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna att stå upp för sin politik som skyddar asylrätten och som era väljare har röstat på. Vi uppmanar Moderaterna att inte gå Sverigedemokraternas ärenden. Vi uppmanar Kristdemokraterna att minnas sitt arbete för barnrätt. Vi uppmanar Vänsterpartiet att bryta sin tystnad och ställa krav. Vi uppmanar alla dessa partier att inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller normalisera deras rasism. Partierna premierar att skapa en gemensam migrationspolitik som bara gynnar deras samarbete och inte migranterna. Värdet av en samlad politik är inte större än en rättvis politik.

Som civilsamhälle vill vi påminna vår riksdag och regering om vad som händer. Under coronakrisen finns det en oro över att tillfälliga lagar blir permanenta, i Sverige och i världen. Det är en berättigad oro. Den tillfälliga lagen om begränsningar av möjligheter att få uppehållstillstånd från 2016, blev permanent trots löften om upphävning. Inte nog med det, debatten handlar nu om att dra tillbaka rättigheter.  Så länge vi finns och värnar demokratin, kommer vi aldrig att tillåta att asylrätten inskränks. Agera efter våra uppmaningar och stå på rätt sida av historien.

Rosaline Marbinah, ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Karin Ploen, generalsekreterare CISV Sweden
Mikaela Berg Sonesson, verksamhetsansvarig Ensamkommandes förbund Malmö
Aleese Rydlund, språkrör Gröna Studenter
Mona Örjes, förbundsordförande Junis
Theres Sysimetsä, generalsekreterare Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Malin Widell, förbundsordförande PeaceWorks Sweden
Mayson Joacimsbarn Persson, vice ordförande RFSL Ungdom
Hanna Thessén, vice förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund
Vera Carlbaum-Wrennmark, förbundsordförande Röda Korsets Ungdomsförbund
Yasri Khan, generalsekreterare Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
Johanna Söderström, generalsekreterare Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Jessica Preiman, ordförande Sverigefinska ungdomsförbundet
Cecilia Cedlöf, ordförande Tamam
Hanna Edh, medlemsansvarig Unga Feminister
Jonathan Elebjörk Wahlstöm, ordförande Unga Hörselskadade
Daniel Vencu Velasquez Castro, förbundssekreterare Unga Örnar