Debatt. .

2017-10-19 05:59
”Högskolan måste se till att föreläsningssalarna och seminarietillfällena fylls av en mångfald av individer med olika erfarenheter”, skriver debattören. Bild: Claudio Bresciani/TT
”Högskolan måste se till att föreläsningssalarna och seminarietillfällena fylls av en mångfald av individer med olika erfarenheter”, skriver debattören.

Så kan yrkesmeriter bredda rekrytering till högskolan

Trots ett tydligt upp­drag att bredda rekryteringen till högskolan har i princip ingen­ting hänt de senaste tio åren.

Universitetskanslers­ämbetet presenterar varje år en rapport om läget i den svenska högskolan. Den senaste visar att den sociala sned­rekryteringen består. Trots ett tydligt uppdrag att bredda rekryteringen så har i princip ingenting hänt de senaste tio åren. En levande högskoleutbildning behöver studenter med olika bakgrund och blandade åldrar. Pedagogisk forskning visar på att faktiskt lärande sker först när vi ­skaffar oss nya erfarenheter och interagerar med andra människor.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Samtidigt har vårt samhälle kraftigt förändrats under kort tid. Vedertagen kunskap ifrågasätts och alternativa fakta presenteras för att uppnå egna eller politiska syften. Demokratin kan vara på väg att falla genom teknikutveckling. Det finns studier som på allvar visar att både Brexit och Trumps valvinster i själva verket handlar om att manipulera sociala medier och bedriva målgrupps­identifierad negative campaigning.

Vi befinner oss i en tid där utvecklingen av algoritmer sållar bort fakta och åsikter som inte bekräftar det du inte redan visste i sociala medier. Utvecklingen skapar en ökad polarisering där olika grupperingar inte förstår varandra, där åsikter inte möts och diskuteras. I stället bekräftas enskilda uppfattningar av likasinnade och mötesplatserna blir allt mer kommersiella där åsikter aldrig bryts.

Här behövs folkbildningen men också den högre utbildningen. Kanske mer än någonsin. Högskolan måste se till att föreläsningssalarna och seminarietillfällena fylls av en mångfald av individer med olika erfarenheter och tillåter dem att mötas, stötas och blötas. Gör vi inget i dag kommer Sveriges viktigaste konkurrenskraft – kunskap – snart vara illa ute.

Därför behöver arbetet fortsätta för att komma till rätta med problemen. Regeringen har påbörjat ett arbete med att se över tillträdes­reglerna, vilket naturligtvis är välkommet och förslaget om en ändring av högskolelagen för att främja breddat deltagande är bra. De äldre studenterna utgör en viktig resurs eftersom de oftast är mycket studiemotiverade och har helt andra erfarenheter än sina yngre studiekamrater. Men fortfarande kvarstår att bredda antagningen och lägga större vikt vid arbetslivserfarenhet.

Det finns tidigare erfarenheter via den så kallade 25:4-regeln som regeringen här bör ta hänsyn till. Tillsammans med andra åtgärder kan det på allvar förändra rekryteringsunderlaget till högskolan. Därför är det viktigt att regeringen fortsätter arbetet med tillträdesutredningens förslag och att yrkesmeriter också lyfts fram som en viktig del i arbetet mot social snedrekrytering till högskolan uppmärksammas.

Teres Lindberg 
Riksdagsledamot (S)