Hoppa till innehållet

Infrastruktur

Debatt: Riv upp fattade beslut om nya vägbyggen

Bild: TT

Dagens ETC

Enorma vägbyggen, som den planerade motorvägen Tvärförbindelse Södertörn i södra Stockholm, är inte förenliga med klimatmålen. Det är dags att ompröva fattade beslut och göra klokare val, skriver Vänsterpartiet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vi befinner oss mitt i en klimatkris. Under 2023 har nyheter om slagna temperaturrekord runtom i världen avlöst varandra. Tyvärr går arbetet med att minska utsläppen ändå alldeles för långsamt. Enligt FN beräknas de globala utsläppen 2030 vara 40 procent högre än vad som krävs för att klara målen i Parisavtalet.

I det läge vi befinner oss i nu kan vi inte fortsätta göra saker som ökar utsläppen, som att bygga nya motorvägar och spä på bilberoendet i samhället. Trots det finns i dag en lång kö av redan beslutade, stora vägbyggen i den statliga infrastrukturplanen och i länsplanen. 

Tvärförbindelse Södertörn, en två mil lång motorväg mellan Kungens kurva och Jordbro, är ett exempel. Om vägen byggs skulle det leda till fler bilfärder och ökade utsläpp. Därtill riskerar projektet att både försvåra bygget av Spårväg syd och förstöra viktiga naturområden.

Forskare är eniga om att fler vägar leder till ökad biltrafik och högre utsläpp. Till den ekvationen kan regeringens rekordlåga klimatambitioner och val att sänka reduktionsplikten läggas.

Varje resa med bil kommer att bli än skadligare för klimatet framöver, och det är viktigare än någonsin att prioritera politiska förslag som minskar bilberoendet.

Inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Att få fler att välja kollektivtrafiken framför bilen är en av de viktigaste pusselbitarna i vårt klimatarbete. Den insikten måste börja prägla de beslut vi fattar kring ny infrastruktur. Men vi måste också kunna se tillbaka på tidigare beslut och ställa oss frågan om de utsläppsmål vi förbundit oss att följa verkligen vägdes in när klubban slogs i bordet.

Att riva upp fattade beslut är en drastisk åtgärd. Många kommuner har kämpat i år för de vägbyggen som ligger i länsplanerna, ofta i hård konkurrens med andra liknande projekt. Det har vi stor respekt för. Därför måste omprövningar ske i dialog och samråd med berörda parter, och investeringar i bättre kollektivtrafik måste prioriteras.

Rättar till de misstag som fortfarande går att rätta till.

 Läget är, minst sagt, akut. Om vi ska lyckas nå utsläppsmålen krävs det inte bara att politiken tar klimatkrisen på allvar nu och framåt. Det krävs också att vi ser tillbaka och rättar till de misstag som fortfarande går att rätta till.

Ämnen i artikeln