Hoppa till innehållet

Sjukförsäkringen

Debatt: Regeringen måste ta tag i sjukförsäkringen

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Bild: Samuel Steén/TT

Dagens ETC.

Inte en enda större proposition eller lagförslag på sjukförsäkringsområdet har behandlats i riksdagen sedan regeringen tillträdde för snart ett och ett halvt år sedan.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

2008 förändrade den borgerliga alliansregeringen sjukförsäkringssystemet till det vi har idag. Det är ett system med stora luckor och som lämnat alldeles för många människor i sticket, med låg eller ingen ersättning alls, trots att de inte har kunnat arbeta på grund av sin sjukdom. 

Det var en viktig förändring, men inte tillräcklig. 

2016 tog den rödgröna regeringen bort den så kallade stupstocken, som innebar att personer som hade varit sjukskrivna i två och ett halvt år blev av med sin sjukpenning trots att de fortfarande inte kunde jobba. Det var en viktig förändring, men inte tillräcklig. 

För att bygga om systemet tillsatte vår regering flera utredningar som lämnade många förbättringsförslag under mandatperioden 2018–2022, som sedan blev till verklighet. 

Reformerna har haft stor effekt. Fler sjuka får behålla sin ersättning och antalet felaktiga avslag har radikalt minskat. Dubbelt så många äldre får nu sjukersättning, och även sjukpenningen har ökat bland äldre. Det innebär en trygghet under de sista åren inför pensionen för många äldre som har slitit ut sina kroppar genom tunga arbeten. Där tidigare alltför många halkade rakt igenom trygghetssystemen fångas nu de allra flesta upp. 

Men vi är inte i mål än. Miljöpartiet har länge drivit på för ett helt nytt system för ett tryggare arbetsliv – där sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen slås ihop så att ingen faller mellan stolarna. Men så länge det saknas stöd för en sådan reform hos övriga partier, vill vi arbeta för att stärka och förbättra det nuvarande systemet. Utöver de förändringar vi gjort finns många färdigutredda förslag som återstår att genomföra innan vi har en rättvis och trygg sjukförsäkring. 

Min ambition när jag nu åter tillträder som riksdagsledamot är att ta tag i dessa förslag och arbeta för att de ska genomföras och komma in i lagstiftningen. Det handlar bland annat om att:

• införa samma arbetsmarknadsbegrepp i sjuk- och aktivitetsersättningen som numera finns i sjukpenningen.

• förbättra möjligheten till rehabilitering för långtidssjuka med sjuk- och aktivitetsersättning enligt de förslag som Samuel Engblom utredde åt den förra regeringen. Bland annat möjlighet att arbeta ideellt med bibehållen sjukersättning och större möjligheter till ett förebyggande arbete för att motverka långvarig sjukdom och arbetsnedsättning. 

• förändra indexeringen så att ersättningsnivåerna i sjuk- och aktivitetsersättningen höjs.

• ta bort den orättvisa så kallade funkis-skatten.

• ändra sättet att beräkna SGI så att fler konstnärer, egenföretagare och gig-arbetare lättare kan tillgodogöra sig de gemensamma socialförsäkringarna.

• avskaffa karensavdraget

Alla dessa reformer är utredda, flertalet även remissbehandlade och färdiga att läggas fram. Hittills har den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje varit långsam i reaktionerna – inte en enda större proposition eller lagförslag på sjukförsäkringsområdet har behandlats i riksdagen sedan regeringen tillträdde för snart ett och ett halvt år sedan. Det är dags nu att återuppta reformarbetet i sjukförsäkringen. 

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00