Debatt. .

2014-05-29 07:47
Magnus Pettersson menar i sin debattext att Lean är lösningen på flera av den offentliga sektorns brister. ”Därför borde vänstern älska Lean .”  Bild: David Bicho
Magnus Pettersson menar i sin debattext att Lean är lösningen på flera av den offentliga sektorns brister. ”Därför borde vänstern älska Lean .”

Rätt tillämpat är Lean lösningen

Om vänstern lär sig minska slöseriet inom vården så kan det skydda mot högerns försök att göra offentliga sektorn till en marknad, skriver Magnus Pettersson i en replik i debatten om Lean.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Kerstin Eldh svararmin debattartikel om Lean och undrar varifrån jag fått min uppfattning. Som exempel tar hon upp One Stop Breast Clinic som lades ner då sjukvården införde Lean. Detta är intressant, eftersom detta är precis den sortens satsningar som Lean står för. Faktum är att One Stop Breast Clinic används som exempel på hur metoden ska genomföras och lyckas! 

Kerstins argument mot Lean bygger fortsättningsvis på felanvändning och missuppfattningar som upprepas tills den ”blir sanning”.

Lean handlar om att minska flödestiden och slöseri genom respekt för individen och transparens. Utgångspunkten är att fråga hur sjukvården kan uppfylla nyttjarens behov. Därför flyttar man till exempel tre specialister till mammografin istället för att flytta runt hundratals patienter, eftersom patientens genomloppstid är avgörande. Därför ser man till att slöseriet i form av väntetid minskas. Lager i form av väntande röntgenbilder minimeras. Hela projektet genomförs av personalen utan att öka deras arbetsbelastning eller stress. Samtidigt som patienternas säkerhet ökar – Det är Lean! 

Skandalerna har kommit slag i slag och det är problem med både patientsäkerhet och arbetsmiljö, hävdar Kerstin, och skyller detta på Lean. Men en bärande egenskap hos Toyota är Lean för individen – Patienten och personalen. I de företag där Lean tillämpats – på riktigt till skillnad från de organisationer som Kerstin refererar till – har arbetsmiljön normalt sett förbättrats genom att personalen drivit förändringen och ofta fått fritt spelrum att utföra sitt arbete på ett effektivare sätt – med ledningens stöd. Det är Lean! 

Före detta sjukhuschefen Bent Christensen har sagt att Lean kan minska kostnaderna med tio procent, jag tror att han underskattar potentialen. Men den viktiga frågan är vad vi ska göra med dessa frigjorda procent. 

• Vi kanske kan behandla fler patienter snabbare, kanske ha färre patienter sovandes i korridorer, kanske korta väntetider på akuten, kanske lite mer tid på vårdavdelningarna? Alltså ”producera mer” välfärd.

• Vi kanske kan minska stressen genom att personalens tid används till värdeskapande uppgifter? Den tid som blir över kan användas till utveckling eller till att öka patientsäkerheten då stressen minskar. 

• Vi kanske även kan korta ner arbetstiden utan att det kostar något.

• Och sist – men inte oväsentligt – kan vi minska kostnaderna. 

Inget av ovanstående borde vara ett problem för någon. Som Vänsterpartist tycker jag att offentliga medel inte ska kastas i sjön utan användas till det som de avsetts för. 

Kampanjsloganen ”Världens bästa välfärd” är inget annat än floskler om inte vänstern tar initiativet för att göra den till det. Då måste den vara så bra och effektiv att alternativen blir onödiga. Alternativet är att öppna fältet för högerns NPM-projekt. Och som framgår av min artikel handlar den enbart om Lean, NPM betyder marknadifiering av offentlig sektor, vilket jag inte stöder.

Rätt tillämpat är Lean lösningen på flera av den offentliga sektorns brister. Därför borde vänstern älska Lean.