Debatt. .

2019-11-07 10:28
Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT/NTB
Puffetikett
Dagens ETC

Politikerna stjäl vår framtid – därför stämmer vi norska staten

Norska ungdomar och miljöorganisationer har stämt den norska staten för att ha brutit mot grundlagens miljöparagraf genom att tillåta oljeborrning i Arktis. I veckan inleddes rättegången. Här skriver Gaute Eiterjord från organisationen Natur og ungdom om varför de stämde staten.

Den här veckan startade den andra rundan av den norska klimaträttegången. Den här rättegången handlar om min rätt till en hållbar framtid. Den handlar om att barn och ungas rätt inte respekteras.

Barn och unga utsätts idag för en grov orätt från de vuxna politikerna. De vuxna politikerna har fått uppleva allt det goda som en intakt natur och ett hållbart klimat bidrar med. De har inte behövt bekymra sig för det som vi nu måste bekymra oss för.

Att tusentals artar håller på att utrotas, att hundratals miljoner människor kan bli klimatflyktingar. Att våra liv, under resten av århundradet efter vad vi nu kan bedöma, kommer att behöva ägnas åt att städa upp bland de problem som de vuxna har lämnat efter sig. Problem som de vuxna vägrar att göra något åt, vägrar att ta ansvar för och som vi unga måste lösa i framtiden.

Politikerna har känt till klimatkrisen längre än jag har levt och ändå har de inte gjort något för att stoppa den. Det är något av det som oroar oss mest – att kunskapen finns men att politikerna ändå låter bli att agera. Trots råd från forskare och mängder av rapporter om klimatförändringarna så fortsätter de med mycket av det som ödelägger vår framtid. Utsläppen i världen fortsätter att öka och i Norge har vi inte nått ett endaste av klimatmålen.

Oljeindustrin bär skulden. Den norska livslögnen är att tro att vi är ett föregångsland i klimatarbetet samtidigt som olje- och energiministern skryter om att sätta rekord i oljeutvinning och statsministern vill att vi ska producera olja under resten av århundradet. Trots att världen ska nå noll utsläpp innan jag är 50 år.

Då hjälper det inte hur många elbilar som än kör på våra vägar eller hur mycket regnskog vi än betalar andra länder för att rädda. Norge är och förblir en nettobidragsgivare till klimatkrisen, den kris som berövar människor över hela världen själva grunden till livet. Varje dag förvärrar norska politiker klimatkrisen och stjäl framtiden från oss unga genom sin oansvariga oljepolitik.

Oljeutvinningen i Barents hav är ett av de absolut grövsta övertrampen på vår rätt till en hållbar miljö. Oljeutvinning i sydöstra Barents hav har avråtts av alla miljöfackliga instanser, det är på kollisionskurs med klimatmålen och det kommer dessutom inte att vara lönsamt för den norska staten. Tvärtom visar uträkningar som ekonomer har gjort i samband med rättegången att staten kan komma att förlora pengar. Då handlar det om pensionpengarna för oss som är unga idag. Pengar som regeringen vill satsa på ett förlustprojekt som kommer att få vårt klot att koka.

 

Det här är ett av de främsta exemplen på hur barn och unga blir svikna idag. Och vi vill inte längre sitta och se på när det sker. Det är därför tusentals ungdomar har gått ut på gatorna och skolstrejkat under det senaste året. Det är därför vi står sida vid sida med miljoner barn och unga i resten av världen och visar att det inte är någon vits med att studera för en framtid som vi inte får.


Vi vill inte sitta stilla och låta det här passera utan protest. Tvärtom har barn och unga arrangerat de största miljödemonstrationerna någonsin under det gångna året. Vår framtid ligger nämligen i de vuxnas händer. Den ligger i regeringens händer. På dem som trots all den tillgängliga kunskapen är blinda för fakta och bara har ögon för sin egen vinning och ännu mer oljeborrning.

 

Stortinget antog 2014 en grundlag som skulle försäkra oss mot detta. Paragraf 112 slår fast att alla har rätt till en sund och hälsosam miljö och att staten ska säkra den rätten. Den paragrafen följs inte. Och därför har vi inte något annat val än att dra staten inför rätta.

 

Vi är 9000 ungdomar över hela landet som är med, tillsammans med vuxna från miljöorganisationer och mor- och farföräldrar. Vi har stöd av Greta Thunberg, av Penelope Lea, av klimatstrejkare från hela landet och hela världen. Den här kampen borde inte behövas, men vi har inte något val.

 

Alla de tusentals privatpersoner som tillsammans har donerat över två miljoner kronor till rättssaken visar att många stöttar den uppgörelse vi nu tar med den norska klimatpolitiska dubbelmoralen. Unga och vuxna i hela landet stöttar vår kamp för en hållbar miljö och vill slå fast en gång för alla att grundlagen absolut skyddar oss.

 

Vi är säkra på att det går att vinna den här rättegången. Det kommer att vända upp och ned på norsk olje- och klimatpolitik och kräva drastiska förändringar. Men det är precis de drastiska förändringarna som världen behöver om vi ska vi kunna växa upp på ett klot som det går att leva på och där vi klarar att ta vara på all den fantastiska natur vi har.

Gaute Eiterjord 
Ledare i miljöorganisationen Natur og Ungdom