ETC Örebro

Debatt: Oljebolag borde ställas inför rätta

ETC Örebro. Långt innan klimatfrågan blev allmänt känd var de största oljebolagen som BP, Shell och Exxon Mobil väl medvetna om riskerna med utsläppen av växthusgaser.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte ETC Örebro som står för åsikten.

Redan 1981 visste till exempel oljebolaget Exxon Mobil att ett planerat naturgasfält utanför Indonesien skulle bli världens enskilt största utsläpps-källa av växthusgaser och stå för en procent av de beräknade globala utsläppen av växthusgaser. 

Ett stort antal bolagsdokument från de senaste 30 åren har granskats av Union of Concerned Scientists i USA. Deras rapport visar inte bara att bolagen länge vetat om klimatriskerna med sin industri, utan också att de medvetet har förnekat riskerna och dessutom försökt undergräva klimatforskningen genom åren. Det borde kallas ett brott mot mänskligheten. Fossilindustrin borde ställas inför internationell rättskipning. De tusentals miljarder aktieägarna har tjänat genom åren är en lämplig fond för skadestånd som kan användas till de klimatåtgärder som nu är nödvändiga.