Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Oljan hotar klimatet – och vår välfärd

Utanför ryska Norilsk rann 20 000 ton raffinerad diesel ut i naturen den 29 maj i år.
Utanför ryska Norilsk rann 20 000 ton raffinerad diesel ut i naturen den 29 maj i år. Bild: Bild: Vasiliy Ryabinin/TT

Dagens ETC.

Samtidigt som det fortsätter att läcka ut olja i ryska Arktis från en av världens största oljekatastrofer väntar vi på besked om Preem ska få bygga ut sitt raffenanderi i Lysekil. Regeringen måste därför sätta stopp för Preem och all annan riskfylld fossilverksamhet en gång för alla, så att vi kan undvika framtida oljespill och säkra vår välfärd. Det skriver Isadora Wronski, Sverigechef för Greenpeace.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

En av världens största oljekatastrofer skedde i ryska Arktis den 29 maj. 20 000 ton raffinerad diesel, full av hälsofarliga och skadliga ämnen, strömmade rakt ut i naturen. Oljekatastrofen kan liknas vid den stora Exxon Valdez olyckan 1989, eller explosionen på BP:s oljeplattform i Mexikanska golfen år 2010. Olyckan sker i en känslig och svåråtkomligt del av världen. Det är troligtvis bland annat smältande permafrost – det vill säga effekter av den globala upphettningen – som orsakade katastrofen. Ett tydligt exempel på de katastrofer vårt oljeberoende orsakar.

De risker vi utsätter oss själva och de livsupprätthållande ekosystemen för, genom vårt beroende av fossil energi, är oacceptabla. Oljan tryggar inte längre vår ekonomi eller vår välfärd. Oljan gör samhället sårbart och utgör ett hot mot människor och miljö. Vi måste ifrågasätta grunderna för de globala oljesystem vi byggt in oss i och fundera på vilken typ av samhällsutveckling vi vill se. Det enda rationella agerandet för Sverige är att leda vägen bort från det självutplånande oljeberoendet.

Helt i linje med nuvarande systems spelregler kan vi se hur oljeindustrin, trots det uppenbara faktum att vi snabbt måste bort från den fossila energin, gör sitt yttersta för att öka vårt beroende av den. Ett aktuellt exempel är Preem som vill expandera sitt oljeraffinaderi i Lysekil.

Det skulle ytterligare låsa in oss i fossilinfrastruktur och leda till en ökning av Sveriges utsläpp med en miljon ton per år och därmed göra raffinaderiet till Sveriges enskilt största utsläppskälla av koldioxid. Vi skulle få svårt att leva upp till vår klimatlag, internationella åtaganden och hindras från att vara en pådrivande kraft i EU för ökade klimatambitioner. Den olja som Preem raffinerar i Lysekil kommer även till stora delar från ryska Arktis.

Preem stödjer den ryska oljeindustri som producerar just den typ av diesel som nu förorenat den arktiska miljön

Experterna har varnat oss länge: Oljan eldar på klimatkrisen och utgör ett hot mot samhället och ekonomin. Oljeindustrin har fortfarande en stark ställning i samhället och kan lägga miljoner på att vilseleda allmänhet och beslutsfattare för att få expandera sina raffinaderier. Regeringen måste ta till sig de vetenskapliga rekommendationerna och leva upp till det förtroende människors givit dem att leda samhället ut ur klimatkrisen.

Regeringen måste därför sätta stopp för Preem och all annan riskfylld fossilverksamhet en gång för alla, så att vi kan undvika framtida oljespill och säkra vår välfärd. Det innebär att ingen expansion bör tillåtas för Preem oljeraffinaderi i Lysekil, men även att stimulanspaketen från regeringen nu styr oss mot ett mer hållbart samhälle.