Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Öka inte risken för torka och bränder genom nya fossilprojekt

Flygbilder över branden runt Ljusdal. ”Vi måste se till att vi har en räddningstjänst som kan svara på omfattande bränder i hela landet.”, skriver debattörerna.
Flygbilder över branden runt Ljusdal. ”Vi måste se till att vi har en räddningstjänst som kan svara på omfattande bränder i hela landet.”, skriver debattörerna. Bild: Bild: Maja Suslin/TT

Dagens ETC

Sommaren har varit extremt varm och torr. Vi ser nu hur jordbruket och matförsörjningen hotas av stigande temperaturer. Den 20 juli rapporterade SVT att de tre bränder som är störst omfattar ett område på över 200 km2 tillsammans, att flera hundra personer evakuerats och att de fyra största bränderna är omöjliga att släcka enligt MSB.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Samtidigt har den globala medeltemperaturen ökat med minst 1 grad.
I Dagens Nyheter (16 juli) säger vattenresursforskaren Kenneth M Persson att detta är en demonstration av vad som väntar oss med ett allt varmare klimat.

Självklart måste vi lägga resurser på att anpassa och förbereda oss för ett varmare klimat med torkor och vattenbrist som konsekvenser. Vi behöver till exempel se till att vi har en matförsörjning som klarar av framtidens klimat och vi måste se till att vi har en räddningstjänst som kan svara på omfattande bränder i hela landet. Stefan Löfven meddelade den 20 juli att han är fast besluten att stärka den svenska beredskapen för extrema väder och de risker som kommer med det.

Självklart måste detta göras, och det är bra att den beredskapen stärks. Men framför allt måste vi se till att klimatförändringarna inte skenar iväg, för då är torkan i år bara en försmak på vad som komma skall – vi måste se till att komma åt roten av problemet, inte bara göra oss redo för symptomen av det. 

Kevin Anderson är professor i energi och klimatförändringar vid University of Manchester och har forskat på koldioxidbudgetar, alltså hur mycket utsläppsutrymme som finns kvar om vi ska hålla oss inom de ramar där klimatförändringarna inte skenar. Den budget som finns kvar är inte stor, men vi kan hålla oss inom den.

På ett seminarium hos Naturskyddsföreningen i Almedalen sa Kevin att när du är i ett hål, är det första du ska göra att sluta gräva. Med det menades att det första som måste ske i Sverige är att vi slutar satsa på infrastruktur med hög klimatpåverkan, och Kevin nämnde bland annat den planerade LNG-terminalen i Göteborg som exempel. 

LNG-terminalen i Göteborg, vid namn GO4LNG, är en terminal som har som syfte att importera fossilgas till den svenska marknaden. Visionen för terminalen är att genom en gasledning leverera gas till det det existerande gasnätet i västra Sverige; genom transporter med tåg och lastbil kunna leverera gas till delar av landet dit inte gasnätet når; samt att kunna erbjuda flyttande fossilgas som bränsle till fartyg. 

En ansökan om det sista tillståndet för att få bygga och använda terminalen (koncessionstillstånd) har precis inkommit till regeringen från bolaget bakom projektet, Swedegas, och i den ansökan står det tydligt att projektet och företaget söker koncession för 40 år och att syftet för terminalen med tillhörande gasledning är att säkerställa en andra inmatning av naturgas till stamnätet. Syftet är också att förse sjöfarten med LNG som bränsle. 

LNG, eller flytande fossilgas, är ett fossilt bränsle med väldigt hög klimatpåverkan och forskningen visar att för el och värme har det minst lika hög klimatpåverkan som kol och olja. Forskningen visar också att en satsning på LNG som fartygsbränsle kommer göra att vi inte klarar att hålla oss inom våra koldiodxidbudgetar som finns för att inte klimatförändringarna ska skena.

När vi öppnar dörrarna på vid gavel för fossilindustrin att pumpa in fossilgas på det svenska nätet kommer de göra allt de kan för att få fortsätta göra det, att tro något annat vore naivt. Det kommer inte gå att säga “tack det är bra nu” och ställa om till andra energikällor, utan vi låser än en gång fast oss i ett fossilberoende. 

Nu har alltså Sveriges regering chans att ta ställning till om Sverige ska låsa in sig i ett nytt fossilt beroende för de kommande 40 åren, och fortsätter gräva oss djupare i det hål vi alla befinner oss i som endast kommer leda till skenande klimatförändringar. Ingen regering som på riktigt tycker att torkan under sommaren har varit ett allvarligt problem kan bara satsa på beredskap för att ta hand om symptomen av klimatförändringarna, utan måste ta sig an roten till problemet.

Därför kan inte regeringen fortsätta att godkänna projekt som kommer leda till att torkan bara är en försmak på vad som komma skall. Regeringen måste säga nej till koncessionen för GO4LNG som nu ligger på deras bord.