Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Öppet brev till statsminister Magdalena Andersson

Bild: Henrik Montgomery /TT

Dagens ETC.

Extinction Rebellion Sverige ­kräver stopp för fossilsubventioner och krisåtgärder för klimatet i ett öppet brev till Sveriges stats­minister.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Magdalena Andersson, är du medveten om att om vi misslyckas med att nå 1,5 gradersmålet riskerar vi att överskrida katastrofala tröskelpunkter i jordens klimatsystem? 

Har du klart för dig att ett sådant läge skulle leda till att uppvärmningen eskalerar bortom mänsklig kontroll och i förlängningen till samhällskollaps?

Vi ställer frågorna för att den politik du och din regering för påskyndar katastrofen i stället för att motverka den. Det är en politik för i dag som hotar vår möjlighet att överleva i morgon, och det är en politik som måste bort. Det är dags att sätta fullt stopp för fossilsubventionerna och att införa konkreta, mätbara krisåtgärder för klimatet.

Kanske tycker du inte att det är ditt bord? Länders regeringar är de främsta aktörerna i klimatomställningsarbetet. Tittar vi i facit ser vi ett gigantiskt misslyckande. Otillräckliga mål, och ändå mål vi inte är i närheten av att uppnå. 

Klimatkrisen är ett kumulativt problem, vilket innebär att för varje år som världen misslyckas minska växthusutsläppen blir omställningen mer och mer akut. Nu har vi globalt sett tre år på oss att vända utsläppskurvan. Det är mindre än en mandatperiod, Magdalena Andersson. Om åtta år är det globala utsläppskontot helt tomt. 

Den som påstår att Sverige har en lyckad klimatpolitik har missförstått hur enorm omställningen behöver vara för att vara i linje med 1,5-gradersmålet, och hur nära i tiden den behöver förekomma. Den omställning som behövs nu är i storleksordningen 7+ procent minskade utsläpp per år enligt en UNEP-rapport från 2020, och som rikt land skulle vi behöva minska snabbare än så för att vara i linje med de rättviseprinciper som nedtecknats i bl a Parisavtalet. Under våren kom en uppdatering på en rapport från forskare på Uppsala universitet som visar att vi behöver minska utsläppen med 20 procent bara i år, för att vara i linje med en rättvis omställning. 

Med andra ord – den omställning som måste till kan inte uppnås med småduttar eller stegvisa reformer. Det krävs ett enormt samhällsskifte.

I kontrast till detta har Sverige minskat utsläppen med i genomsnitt 2 procent årligen de senaste åren (innan pandemin). Detta är om man bara räknar territorriella utsläpp, det vill säga fossila utsläpp inom landet – den missvisande statistik som används i det svenska klimatmålet. Om man inkluderar biogena utsläpp (utsläpp från biobränslen), utsläpp från svenskars utrikesresor och konsumtionsutsläpp (utsläpp genererade utomlands på grund av svenskars konsumtion) har utsläppen faktiskt ökat. Och det är ju det faktiska klimatavtrycket som räknas.

Under de kritiska år när vi kunnat gå före och ha en politik i linje med vetenskapen har du och dina företrädare på statsministerposten i stället gjort följande:

• Gett SAS kreditgarantier på 3,3 miljarder kronor i och med coronakrisen. 

• Ökat bidragen till regionala flygplatser, även detta under coronakrisen. 

• Gett storföretagen enorma rabatter på el. 

• Höjt skatterabatten för diesel i jord- och skogsbruksindustrin med 700 miljoner. 

• Sänkt skatten på bensin och diesel med 3,7 miljarder. 

Detta är bara ett urval av alla katastrofala beslut. Det de har gemensamt är att de alla är fossila subventioner. För närvarande går minst 30 miljarder av våra skattepengar till att finansiera sommarens klimatkatastrofer, nu och i framtiden. Denna siffra är lågt räknad, då den inte tar hänsyn till de fossila subventioner som införts under våren 2022.

Detta är en politik som stöttar förstörelsen. Med er politik går vi mot en framtid där miljarder människor lider av kronisk mat- och vattenbrist, där hundratals miljoner behöver fly sina hem, där resursbrist leder till ekonomisk instabilitet, krig och konflikter och där hela mänskligheten står inför ett existentiellt hot. 

Klimatkrisen är inte bara en teknisk fråga om energi, som du och dina kollegor ofta vill få det till i era politiska debatter. Det är en fråga om människors livsvillkor, om makt, säkerhet, rättvisa. Det handlar om vår grundlag som säger att alla människor ska ha rätt till drägliga livsvillkor, och i förlängningen om det samhällskontrakt vi alla lever under. Vi lovas trygghet och en framtid, men hur kan vi tro på det när våra folkvalda upprätthåller motorvägen mot kollapsen? 

Vi kräver att regeringen inför krisåtgärder för klimatet och för en politik i linje med nettonoll klimatutsläpp år 2025. Inför ett totalstopp för alla fossila subventioner. Inför krav och subventioner som leder jordbruk, företag och medborgare mot minskat klimatavtryck och ökad självförsörjning.

Den 17 augusti drar vår nästa aktion, Uppror för livet, i gång. Då kommer vi att gå ut på gatorna i protest. Villkoret för att vi lämnar gatorna? Ett totalstopp för fossila subventioner. Det beslutet kan tas snabbt, och det beslutet är miniminivån för att kunna se dina väljare i ögonen, Magdalena Andersson.