Opinion

Debatt: Oavsett utfall i helgen är Fi Sveriges mest progressiva klimatparti

Farida Al-Abani (Fi).
Farida Al-Abani (Fi). Bild: Jolene Larsén-Kilan.

Dagens ETC. Som nuvarande partiledare och kandidat till att fortsätta leda Fi till 2023 vill jag klargöra vilken väg jag tycker vi borde ta. Inte för att styra medlemmarnas röst utan för att tydliggöra var ni som medlemmar och väljare har mig och hur jag ser på vårt antirasistiska och feministiska parti, skriver Farida Al-Abani.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Idag inleds Feministiskt initiativ partikongress. Det är en kongress vi förberett för länge och som kommer avgöra Fi:s framtid för de kommande åren. I Dagens ETC har det av Fi:s medlemmar lyfts olika strategier som våra medlemmar önskar se. Som nuvarande partiledare och kandidat till att fortsätta leda Fi till 2023 vill jag klargöra vilken väg jag tycker vi borde ta. Inte för att styra medlemmarnas röst utan för att tydliggöra var ni som medlemmar och väljare har mig och hur jag ser på vårt antirasistiska och feministiska parti.

Frågor som vi kommer att behöva ta ställning till både under kongressen men även efter efter den är följande:

Ska vi tydliggöra att vi är ett vänsterparti?
Ska vi ställa upp till riksdagsvalet 2022 eller endast fokusera på kommunerna och regionerna?
Ska en behöva vara medlem för att kunna stå få våra vallistor?
Vad innebär det att vara ett transinkluderande och intersektionellt parti som inte ställer en maktordning över en annan?
Ska vi ändra partibeteckning och partinamn till Klimatinitiativet eller istället stärka vår radikala klimat- och miljöpolitik och göra den mer känd?
Ska vi fokusera mer än någonsin på den dödliga rasismen som sliter isär samhället eller ska vi låta den kampen vänta?
Är vi ett parti eller är vi ett initiativ som finns till för att trycka på de andra partierna?

En sak vill jag göra tydlig och det är att det inte är en kongress som avgör hur mycket av ett miljö- och klimatparti vi är eller hur mycket till vänster vi står. Den politiken har vi redan, och vår politik och ideologi gör oss till Sveriges mest progressiva klimat- och vänsterparti som dessutom bygger på antirasistisk feminism. Vi kommer fortsätta utmana tillväxtmål, snabbtåg, kortsiktiga lösningar och ekofascism. Vi kommer fortsätta förespråka ekonomisk demokrati och omfördelning. Vad kongressen däremot kan påverka är hur mycket av ett intersektionellt parti vi vill fortsätta vara. Ska vi börja sätta vissa maktstrukturer framför andra eller ska vi fortsätta tala om hur dessa maktordningar samspelar? Vad kongressen kommer ta beslut om är hur långsiktiga vi ska vara. Ska vi ha stor enighet i partiet, fokusera på lokalföreningar och ha en plan för flera val, eller ska vi fortsätta vara ett kampanjparti som tänker ett val i taget?

Vad denna kongress inte heller kommer avgöra är om vi ska vitalisera demokratin eller ej. Det är nog alla medlemmar eniga om att vi behöver.  Ska vi lämna över ansvaret till civilsamhället eller ska partipolitiken bli bättre på att ta sitt ansvar och vara bättre på att lyssna på civilsamhället? Jag förespråkar det senare. Vi behöver helt klart demokratisera demokratin, men det gör vi bäst genom att lyssna, ge resurser, utforma medborgarråd så att alla och inte bara de inom civilsamhället kan ha inflytande i samhället. Jag vill inte ha korta vallistor med experter utan långa vallistor med människor från hela landet och från alla samhällsklasser. Jag är övertygad om att fler vill engagera sig inom partipolitiken och därför bör det vara vår uppgift att se till att Fi kan vara det partiet de kan göra det i.

Fi behövs idag och kanske mer än någonsin. Vi behövs som parti och vi behövs som folkrörelse och folkbildare. Vi behövs för att vår politik för fred, långsiktighet, folkhälsa och omsorg är unik i svensk politik. Vi behövs för att vi inte tänker och kan sätta jämställdhet, jämlikhet och kampen för ett tillgängligt och antirasistiskt samhälle åt sidan. Men för att kunna göra det så behöver vi tydliggöra för oss själva och andra var vi faktiskt står i en del frågor. Vi behöver även rita upp en plan för medlemmar och väljare om hur vi ser på vårt inflytande i politiken. Som ungt parti är detta en naturlig del i vårt arbete.

Jag tycker vi ska tydliggöra att vi är ett vänsterparti i vårt partiprogram så det inte ska vara en frågetecken för medlemmar och väljare. Jag tycker vi på vårt vis ska göra anspråk på makt i parlamentariska rum och inte bara vara en blåslampa. Jag tycker vi ska fortsätta vara ett intersektionellt parti men bli ännu bättre på att lyfta vår politik för klimaträttvisa. Jag tycker vi ska ställa upp till riksdagsvalet men jag tycker att det ska ingå i en längre plan och där vi nu fokuserar på mandat i kommuner och regioner. Vi som medlemmar och väljare vill ha ett värdigt alternativ att rösta på och det alternativet ska vi fortsätta vara.