Hoppa till innehållet

ETC Stockholm

Debatt: Nu avskaffar vi Fas 3

ETC Stockholm

Socialdemokraterna ska avskaffa Fas 3 och investera i Extratjänster – riktiga jobb med riktig lön där den som jobbar får göra riktig nytta, skriver Ylva Johansson, S-talesperson för arbetsmarknad, jämställdhet och integration.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Stockholm som står för åsikten.

Socialdemokraterna ska avskaffa Fas 3 och investera i Extratjänster – riktiga jobb med riktig lön där den som jobbar får göra riktig nytta, skriver Ylva Johansson, S-talesperson för arbetsmarknad, jämställdhet och integration.

 

400 000 människor har ingen anledning att ställa väckarklockan. Sedan 2006 har arbetslösheten ökat kraftigt. Allt fler människor står utan jobb och utan den frihet som en egen inkomst innebär.

Över 35 000 unga är långtidsarbetslösa. Det är tre gånger så många som när den moderatledda regeringen tog över. Regeringen har misslyckats med det som de själva lyfter fram som sin främsta ambition.

Det är oacceptabelt. Vi vill ha ett samhälle där alla behövs. Där alla har en anledning att stiga upp på morgonen och där alla är med och bidrar.

För oss socialdemokrater är arbetslinjen ett uttryck för en politisk värdering – alla ska göra rätt för sig och kunna känna delaktighet i samhället. Staten har ett ansvar att föra en politik som syftar till full sysselsättning och individen har ett ansvar att anstränga sig för att finna ett jobb. 

Regeringens omhuldade Fas 3 är ekonomiskt oansvarigt och ett slöseri med människors tid och handlingskraft. Det finns meningsfulla uppgifter i välfärden och i den ideella sektorn som behöver utföras och som skapar värde i samhället. Det finns en angelägen uppgift i att höja boendekvaliteten i miljonprogrammet. Socialdemokraterna ska avskaffa Fas 3 och investera i Extratjänster – riktiga jobb med riktig lön där den som jobbar får göra riktig nytta. Det är motsatsen till Fas 3 där den arbetssökande sysselsätts hos en anordnare med aktiviteter som liknar arbete, men inte får vara riktiga arbetsuppgifter.

Fas 3 leder inte till jobb. Enligt arbetsförmedlingens återrapportering T1 2013 lämnar endast 12 procent Fas 3 för arbete eller studier. Fas 3 sammanfattar mycket av det som är fel med den rådande arbetsmarknadspolitiken. De som står längst från arbetsmarknaden och har svårast att få jobb sätts i ineffektiva åtgärder.

Människor ska ha riktiga jobb med egen försörjning – eller utbilda sig för att kunna hitta det. Personer som trots stora insatser inte kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden ska ha möjlighet att få en Extratjänst.

För att avskaffa Fas 3 och hitta nya vägar till sysselsättning och egen försörjning föreslår vi, utöver investeringen i Extratjänster, fler studieplatser inom den gymnasiala vuxenutbildningen, yrkesvux, folkhögskola, yrkeshögskolan och fler högskoleplatser. De Fas 3-deltagare som bedöms kunna komma vidare genom eftergymnasiala studier ska få möjlighet att studera med bibehållen ersättning.

Vi vill också investera i intensifierad arbetsförmedling där arbetsförmedlare verkligen har tid att jobba med arbetsgivarkontakter för att ge deltagare i Fas 3 möjlighet att komma vidare på arbetsmarknaden. Utvärderingar av liknande insatser riktade mot långtidsarbetslösa visar på goda resultat.

Vår politik innebär fler jobb, så att fler behöver ställa väckarklockan. Vår politik kanske innebär en jobbigare morgon, men ett betydligt bättre liv.

 

Ylva Johansson

Riksdagsledamot (S) och talesperson för arbetsmarknad, jämställdhet och integration

Ämnen i artikeln