Hoppa till innehållet

ETC Stockholm

Debatt: MP: Vi vill ta ansvaret för de som mår dåligt

ETC Stockholm.

Behovet ökar – ändå finns det märkligt ingen vårdgaranti för att få psykoterapi och psykologisk behandling inom rimlig tid, skriver tre MP-märkta psykologer.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Stockholm som står för åsikten.

Behovet ökar – ändå finns det märkligt ingen vårdgaranti för att få psykoterapi och psykologisk behandling inom rimlig tid, skriver tre MP-märkta psykologer.

Den psykiska ohälsan ökar och står för 40 % av sjukskrivningarna. Var tionde tonåring söker hjälp hos psykiatrin och självmorden ökar för första gången på länge i Sverige. OECD konstaterar att vården vid psykisk ohälsa brister i både tillgänglighet och kompetens.

Vi är tre psykologer med erfarenhet från psykiatrin. Vi är också miljöpartister och vill omsätta våra kunskaper i politisk handling. Efter valet kommer vi att fokusera på vården för psykisk ohälsa inom landstinget.

Enligt Socialstyrelsen ska de vanligaste psykiska problemen i första hand behandlas med psykoterapi. Det är också psykoterapi som patienterna oftast efterfrågar. Men många av dem erbjuds enbart medicinering eller får vänta orimligt länge, ibland flera år, på psykoterapeutisk behandling.

Vi har tagit del av anmälningar till patientnämnden och många av dessa handlar om bristande tillgång till psykoterapi. En del patienter hänvisas istället till privata terapeuter eller psykologer, vilket få har råd att bekosta själva. Inte sällan säger vårdgivarna helt frankt: vi saknar resurser.

Hur har det blivit såhär? Vi vet att personalen inom psykiatrin inget hellre vill än att ge patienterna bästa möjliga vård. Men då måste de också ges förutsättningar att göra det. Alliansen i Stockholms läns landsting har de senaste åtta åren drivit en politik som till stor del bygger på att man ger ersättning till vårdgivarna utifrån antal besök, även kallade ”pinnar”. Man har med besparingar som övergripande mål skurit ned den fasta ersättningen som nu endast står för en tredjedel av ersättningen inom psykiatrin, resten baseras till stor del på antal besök. Detta fokus på pinnar leder till att kvantitet sätts framför kvalitet, att personalens stress ökar och att psykoterapi prioriteras ned till förmån för läkemedel.

Vårdcentralerna ansvarar för att behandla personer med lindrig psykisk ohälsa. Men ersättningssystemet missgynnar terapeutisk behandling: ett läkarbesök på 15 minuter ger mer betalt än ett kurators- eller psykologbesök på 45 minuter. Resultatet har blivit att vårdcentraler sagt upp psykologer fastän efterfrågan på deras hjälp ökar. När patienterna inte får hjälp på sin vårdcentral ökar belastningen på psykiatrin.

Inom psykiatrin i Stockholm finns det en vårdgaranti för neuropsykiatriska utredningar. Det ökade antalet utredningar som vårdgarantin lett till är positivt för många, men gör att personalen har mindre tid för att ge behandling. Märkligt nog finns det ingen vårdgaranti för att få psykoterapi och psykologisk behandling inom rimlig tid.

De psykiatriska vårdavdelningarna har inte utökats i takt med befolkningstillväxten och den växande psykiska ohälsan i Stockholm, vilket drabbar de patienter som mår allra sämst. Överbeläggningar leder till allvarliga risker för patientsäkerheten. Det finns också brister vad gäller kompetens, vidareutbildning och handledning bland slutenvårdens personal.

Vi inom Miljöpartiet vill vända utvecklingen genom att:

• Skapa bättre förutsättningar för kvalitet i den psykiatriska vården genom större andel fast ersättning, styrning utifrån vårdkvalitet och att resurstilldelningen ska öka i takt med kostnads- och befolkningsökningen.

• Se till att det lönar sig för vårdcentralerna att erbjuda psykoterapi och psykologisk behandling vid psykisk ohälsa. Vi vill se en avsevärd uppvärdering av de här insatserna i ersättningssystemet.

• Verka för att vårdgarantin i psykiatrin utvidgas till att gälla psykoterapi och psykologisk behandling, så att patienterna får rätt till behandling inom rimlig tid.

• Höja kompetensen på de psykiatriska vårdavdelningarna: omvårdnadspersonal ska ges möjlighet till mer vidareutbildning och man ska ha tillgång till fler psykologer.

Karin Michal (MP), psykolog

Thomas Drost (MP), psykolog

Joakim Löf (MP), psykolog

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00