Debatt. .

2021-06-14 02:51
”För att bygga fler och billigare studentbostäder krävs ambitiösa reformer”, skriver dagens debattörer. Bild: Izabelle Nordfjell/TT
”För att bygga fler och billigare studentbostäder krävs ambitiösa reformer”, skriver dagens debattörer.
Puffetikett
Dagens ETC

Moderaterna vill göra det dåligt och dyrt för studenter

Marknaden ska lösa allt. Det verkar vara Moderaternas student­förbunds (MST) enda lösning för att ge studenter bostäder med bra kvalitet och till rimlig hyra. Men det är ingen lösning.

Moderaternas studentförbund (MST) vill slopa hela den bostadspolitiska ambitionshöjningen dom senaste åren. Istället för att om­pröva decennier av misslyckade politik vill man envist stärka marknadens inflytande över bostadspolitiken. Det är en marknad som har haft uppenbara brister sedan 90-talets nyliberalisering.

Som vanligt vill moderaterna i MST måla upp Sverige som en byråkratisk dystopi. De säger i sin replik på vår debattartikel (24/5) att det enda som hindrar företagen från att bygga bostäder är byggreglerna. I verkligheten skulle det vara en reform som kostar långt mycket mer än det smakar. För det första möjliggör det för byggbolagen att kunna bygga bostäder av lägre standard än vad vi har idag. Detta kan skapa byggnader av dålig kvalitet som kommer att kosta mer i reparationskostnader på lång sikt. För det andra skulle MST:s reform segregera bostadsbeståndet ytterligare. De bostäder som byggs med lägre kvalitet kommer att bebos av låginkomsttagare samtidigt som bostäder med högre kvalitet abonneras för höginkomsttagare.

Däremot finns anledningar att argumentera för att kommunerna ska ges incitament att snabbt frigöra mark för att bygga hyresrätter och studentbostäder. I vår rapport lyfter vi markvärdes­skatten som en nyttig reform. Det finns även anledningar att sänka standarden något i studentlägenheter för att få ner hyran. Men då måste sänkningen beröra valet av glaskeramikhäll i stället för induktionshäll eller linoleumgolv i stället för massiv ekparkett. Standardsänkning får aldrig ske på bekostnad av byggnadens kvalitet.

MST:s argumentation om att dagens hyressättningar skulle leda till att hyrorna på student­bostäder pressas ner till ”arti­ficiella nivåer” får en att ifrågasätta om MST verkligen är ett förbund för studenter. Idag måste svenska studenter lägga upp till 70 procent av sitt studiemedel på hyra. I vår kartläggning framkom inte ett enda fall där en nybyggd etta kostade under 35 procent av studiemedlet. 35 procent är gränsen som Sveriges förenade studentkårer menar är en rimlig nivå att lägga på hyran varje månad. Hyrorna för studentbostäder är inte artificiellt låga. De är på tok för höga.

Det är även felaktigt att påstå att fri hyressättning endast skulle påverka ”stora lägenheter i attraktiva områden”. I Sveriges stora studentstäder råder det bostadsbrist och en hög efterfrågan på bostäder. Det spelar då ingen roll vilket område bostaden är i. En student kommer att tacka ja till en bostad oavsett område. Marknadshyror skulle därför påverka hyrorna i alla studentstadens områden. Enligt Hyresgästföreningen skulle marknadshyror innebära att hyrorna skulle stiga med minst 31 procent inom de studerade regionerna. Det är tydligt att ett hyrestak på ny­producerade studentbostäder behövs för att tvinga byggbolagen att hålla nere kostnaderna så att just studenter faktiskt har råd att bo i studentbostäder.

För att bygga fler och billigare studentbostäder krävs ambitiösa reformer. Ett hyrestak för studentbostäder behövs för att studentbostäderna ska fylla sitt syfte. Samtidigt måste studenters inkomst stärkas för att hyres­taket inte skulle behöva bli alltför aggressivt för bostadsföretagen. Därför måste ett generellt bostadsbidrag för att stärka studenters betalningsförmåga införas samtidigt som investeringsstödet höjs så byggkostnaderna sjunker. Det är alla aktörer tillsammans som kan lösa bostadskrisen för studenter. Det förmår inte den fria marknaden på egen hand.

Johan Ekegren och Malin Malm 
Johan Ekegren, rapportförfattare, och Malin Malm, förbundsordförande för S-studenter.