Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Moderaterna och Liberalerna visar upp en djupt obehaglig tendens

Bild: Pavel Koubek/TT

Dagens ETC.

Högerpartierna saknar förståelse för hur viktigt det är att skapa tillit mellan myndigheter och de lokalsamhällen som de verkar i. Det handlar inte om att hjälpa. Det handlar om att tvinga till underkastelse.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Sommaren är inte slut och vi håller redan på att passera förra årets tragiskt höga siffra på 45 döda i skjutvapenvåld. Det är helt nödvändigt att få stopp på våldet här och nu, men Miljöpartiet har länge försökt lyfta att det är lika viktigt att se till att inga fler barn socialiseras in i kriminalitet. 

Nu har både Liberalerna och Moderaterna gjort brottsbekämpande utspel. En del förslag är bra, som att sprida de hembesöksprogram MP har verkat för sedan länge. Men tendensen att vilja tvinga till underkastelse snarare än att hjälpa som visats i planer om att vräka föräldrar och införa visitationszoner lyser igenom även i det preventiva.

M vill exempelvis dra in försörjningsstödet för föräldrar som inte samverkar tillräckligt med socialtjänsten. Ett konstruktivt samarbete kräver förtroende och det förenklas inte av hot om indragna bidrag. Dessutom kan insatser redan sättas in mot föräldrarnas vilja om den lagstiftning om ”mellantvång” som MP driver blir verklighet.

Ännu mer anmärkningsvärt är L:s utspel om att omhänderta tvååringar som är sena i svenska språket om deras föräldrar inte sätter dem i språkförskola? Språkförskolor har mycket begränsade platser som tilldelas efter rigorös utredning och diagnos. Det är viktigt att få in barn, och speciellt de med sen språkutveckling, på vanlig förskola, men det görs inte bäst med hot om omhändertaganden utan genom att övertyga föräldrarna om att det är det bästa för deras barn.

I sin iver att signalera handlingskraft och hårdhet lyckas M och L ännu en gång lägga fram djupt kontraproduktiva förslag. Vi har redan stora problem med misstro mot socialtjänsten som kraftigt försvårar deras enormt angelägna arbete med att hjälpa barn i behov. Att ge dem i uppdrag att på lösa grunder dra in försörjningen för fattiga familjer eller omhänderta små språksvaga barn skulle knappast förbättra deras förtroende hos utsatta grupper.

MP:s lösning är att tvärtom tidigt bygga allianser mellan föräldrar och samhälle genom fler familjecentraler och att sprida och bygga ut de ovan nämnda hembesöksprogrammen i samarbete mellan socialtjänst och BVC, samt även ha med förskolan i samverkan. När samhället är närvarande och skapar förtroende blir det både lättare att få till preventiva åtgärder som att ge stöd i föräldraskap och få in barn i förskolan och att samverka med vårdnadshavare kring mer omfattande insatser från socialtjänsten.

Avsaknaden av förståelse för hur viktigt det är att skapa tillit mellan myndigheter och de lokalsamhällen som de verkar i som genomsyrar rättspolitiken från den SD-ledda högern i övrigt präglar också deras brottsförebyggande ansatser. Men det är inte det mest uppseendeväckande med utspelen, det är den totala bristen på barnperspektiv.  

Att dra in försörjningsstödet till redan fattiga familjer skulle naturligtvis drabba just de barn som samhället är ansvarigt för att hjälpa. Dessutom ökar risken att de faktiskt hamnar på en kriminell bana. Än värre vore det att rycka små barn från deras föräldrar enbart för att dessa inte vill sätta sina barn i förskolan. Det finns tillfällen när samhället måste placera små barn, men då beror det på allvarliga omsorgsbrister hos föräldrarna, och sker alltid med barnets bästa för ögonen. Tanken på att göra det som ett led i ett politiskt projekt är djupt, djupt obehaglig.

Det går inte heller att blunda för att udden på utspelen, som så ofta från SD:s lag, riktas mot vissa invandrargrupper. För ingen tror väl att L vill omhänderta ett ”helsvenskt” barn för att detta har svårt med språket i  tvåårsåldern?